Job 12, 1. Kor. 5

Job 12 1. Kor. 5

Kehotus puhtauteen

Paavali haluaa seurakunnan kasvavan suhteessa Jeesukseen. Vanha hapate eli syntielämä on perattava pois ja Paavali kehottaakin puhdistamaan talot hapantaikinasta ja olemaan uusi happamaton taikina Kristuksessa. Kristuksen antama pyhyys on kaiken perusta, ja uutta elämää on etsittävä Hänestä. Tästä hapatuksesta hyvänä esimerkkinä on haureus ja siveettömyys korinttilaisten keskuudessa. Paavali puuttuu asiaan vanhatestamentillisesti ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha”. Aika rankasti sanottu, mutta siitä huolimatta se puhuu voimakkaasti avioliiton ja uskollisuuden puolesta, joka on myös nykyisin pahasti hämärtynyt. Luvussa 6 Paavali nostaa myös siveettömyyden ja haureuden erityiseksi synniksi, jossa se kohdistuu ihmisen omaan ruumiiseen sen sijaan, että pitäisimme huolta ruumiistamme Pyhän Hengen temppelinä. Ruumis on Herraa eikä siveettömyyttä varten.

Nykyään naimisiin mennään aiempaa vähemmän muiden parisuhdemuotojen korvatessa yhteiselämän muotoja. Sitoutuminen elinikäiseen liittoon ja uskollisuuteen Jumalan ja seurakunnan edessä on sen juhlallisen toimituksen lisäksi Jumalan idea, joka heijastaa Kristuksen ja seurakunnan suhdetta, huolenpitoa ja keskinäistä rakkautta. Liitto luo turvaa sekä puolisoille että koko perheelle, jota niin kovin nykyisin kaivataan. Tuli myös mieleen, että olisiko tässä perheiden rikkinäisyydessä yksi syy lasten ja nuorten nykyiseen paljon puhuttuun ja koettuun pahoinvointiin ja mielenterveysongelmiin.

Pidetään siis avioliitto kunniassa ja hoidetaan sitä! Ensi viikolla alkaa KohtaamisPaikan avioliittokurssi, jonne kannattaa lähteä mukaan. Lisää tietoja tästä kurssista: 

https://www.kohtaamispaikka.net/event/avioliittokurssi/

Juha