Job 16, 1. Kor. 9

Job 16 1. Kor. 9

Tämä luku näyttäisi olevan jonkinlainen jatko edellisen luvun teemalle epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Paavali oli luopunut oikeuksistaan elantoon apostolina toimiessaan. Hänelle olisi kuulunut seurakunnan puolelta elanto, mutta hän ei käyttänyt sitä hyväkseen. Paavali teki näin, jotta ei olisi esteenä evankeliumin etenemiselle. Tässä hän tekee itsestään esimerkin siihen, että joittenkin korinttilaisten olisi parempi rakkauden tähden kieltäytyä syömästä epäjumalille uhrattua lihaa. Näitten ihmisten käyttäytyminen oli saattanut heikompia kristittyjä ahdinkoon.

Paavali tuo samalla esille oman asemansa apostolina. Hän ei kuulunut 12 opetuslapsen joukkoon ja se saattoi olla syynä sille, että jotkut saattoivat Paavalin arvovallan kyseenalaiseksi. Paavali oli saanut apostolin tehtävän suoraan Jeesukselta. Hänen kutsunsa oli niin vahva, että se kesti alituiset vastoinkäymiset. 

Paavalin sisäinen palo oli johdattaa uskoon niin monta ihmistä kuin mahdollista. Rick Warren kirjoitti jossain kirjassaan isästään, joka oli toiminut ikänsä saarnaajana. Isä oli kuolemassa ja heräsi välillä tajuihinsa. Hän havahtui hereille ja sanoi: vielä yksi Jeesukselle. Siinä oli lausahdus, joka vaikutti vahvasti myös Rick Warrenin elämään. Hän on auttanut uskoon monia ihmisiä. 

Mika