Snl. 9, Luuk. 3

Snl. 9 Luuk. 3

Snl 9

Viisautta ja tyhmyyttä ei ehkä tule käsitellä tässä luvussa älyllisinä ominaisuuksina. Ehkä pohjimmiltaan on kyse jumalisesta, Sanan alle nöyrtymisestä tai sen vastakohdasta, ihmisen omasta ajattelusta ilman Jumalaa. Missä olisin, miten olisin selviytynyt elämässä ilman Jumalaani, ilman pelastusta Jeesuksen ansiosta ja Pyhän Hengen täyteyttä. Kiitos Jeesus kaikesta.

Lk 3

Johannes Kastaja oli aloittanut työnsä ja Jeesuksen julkinen toiminta alkoi kasteelta. Jeesuksen hengellinen suku tuli ilmeiseksi jakeessa 22, kun kasteen jälkeen taivaasta kuului ääni: ”Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt”. Samaan lukuun on kirjoitettu Jeesuksen ”luonnollinen” sukuluettelo (jakeet 23-38). Tuona aikana Jeesuksen luultiin olevan Joosefin poika (jae 23). Jeesuksen identiteetti tulee tässä luvussa esille: Jeesus oli sekä Jumala että ihminen. Meillä on Sana, meidän ei tarvitse luulotella Jeesuksesta.

Pirkko