Snl. 14, Luuk. 8

Snl. 14

Pidin tämän luvun sananlaskuista. Karkeasti ottaen ne voisi jakaa kahteen ryhmään: toteaviin ja opettavaisiin. Toteavat sananlaskut kuvaavat asioita niin kuin ne tyypillisesti ovat, ottamatta  kantaa siihen, onko asiantila hyvä vai huono. Tällaisesta sananlaskusta on esimerkkinä vaikkapa jae 20:

”Köyhästä ei välitä edes toinen köyhä, mutta rikkaalla on paljon ystäviä.”
 
Tämän voi toki tulkita varoitukseksi hyväosaisille siitä, että heidän ystävänsä eivät välttämättä aidosti välitä heistä, mutta mitään varsinaista käyttäytymisohjetta tähän ei sisälly. Opettavaisissa sananlaskuissa pointtia ei tarvitse etsiskellä rivien välistä:
 
Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää.
Joka kuulee Herraa, kulkee suoria teitä, joka Herraa väheksyy, poikkeaa tieltään.
 
Yleisvaikutelmana tästä luvusta minulle jäi kehotus ”ymmärtäväiseen” elämään.  Asenteillamme ja tekemisillämme on aina seurauksensa ja ns. ”tyhmät” eivät ota niitä huomioon, vaan elävät lyhytnäköisesti. Tyhmyys sanana ei muutenkaan  kuvaa ainoastaan ihmisen älyllistä puolta, vaan enemmänkin hänen asenteitaan. Erityisen tyhmäksi ihmisen tekee ylimielisyys. 
 

Luuk. 8

Tässä luvussa on mielenkiintoinen rytmi. Suurten ja vaikuttavien opetusten ja ihmeiden lomassa on pieniä pätkiä, joissa puhutaan ihan muista asioista, kuten luetellaan Jeesuksen seurassa olleita naisia. Tämän luvun isona teemana on kuitenkin Jumalan sanan kylväminen.  Jeesus siis opettaa, että sana tai sanoma Jumalasta on niin kuin siemen. Se on siis elävä ja alkaa kasvamaan, jos sille antaa oikeanlaiset olosuhteet. Tämä on hyvä pitää mielessä kun rukoilee, lukee raamattua tai osallistuu seurakunnan tilaisuuksiin.  Noiden asioiden tarkoitus on antaa Jumalan sanalle tilaa kasvaa, mutta ne eivät itsessään saa aikaan kasvua, vaan sen saa aikaan Jumala.

Jumalan sanan eläväksi tekevä voima näkyy tässä luvussa myös ihan konkreettisestikin, kun Jeesus tekee suuria ihmeitä. Tämä kertoo siitä, että sanoma Jumalasta on itse asiassa Jeesus itse. Tämän tosiasian valossa on helpompi ymmärtää, miten Jumalan sana voi olla elävä.

Marko