Snl. 15, Luuk. 9

Snl. 15

Kaikki tämän päivän sananlaskut ovat muodoltaan samanlaisia. Päälauseessa on varsinainen asia ja sitä seuraavassa sivulauseessa on joko täydentävä ajatus tai vertaileva lause, joka kuvaa sitä mitä tapahtuu, jos ensimmäistä ohjetta ei noudateta. Tämä helpottaa mieleen painamista ja arkipäiväistä käyttöä varten nämä ovatkin alun perin tarkoitettu. Lukukokemuksena sananlaskujen kirja on sitä vastoin vähän yksitoikkoinen ja helposti tulee vain harpottua eteenpäin. Tätä välttääkseni kokosin tähän tämän päivän luvussa esiintyviä vastakohtia. Nämä ovat siis koosteita eri jakeista lähinnä luvun alkupuolelta. 

Sävyisä  – Loukkaava

Viisaus – Tyhmyys

Lohdutus – Petollisuus

Jumalaton – Oikeamielinen, vilpitön, vanhurskauteen pyrkivä

Herran pelko – Rauhattomuus

Kiivaus – Pitkämielisyys

Tyhmyys on tekstissä ilmaistu eri sanoin, löysin hilpeät ilmaukset: houkka, järjetön ja tomppeli. Mihin sananlaskuissa siis pyritään? Ainakin minun mielestäni yllä oleva vertailu nosti ihanteeksi ihmisen, joka aidosti haluaa toisten parasta. Hän haluaa olla aito myös suhteessaan Jumalaan. Luvun loppupuolella nousee esiin myös kyky ja halu ottaa vastaan ohjeita ja palautetta.

Luuk. 9

Tässä luvussa Jeesus puhuu ensimmäisen kerran lähestyvästä kuolemastaan. Tavallaan muutkin luvun tapahtumat valmistavat opetuslapsia pärjäämään keskenään. Tämän on täytynyt tuntua opetuslapsista ristiriitaiselta, koska selvästi Jeesus oli suosion huipulla. Ihmiset seurasivat Häntä kaikkialle. Suuri ruokkimisihmekin oli tavallaan seurausta siitä, että Jeesus yritti saada olla edes hetken rauhassa. Kaiken tämä keskellä oli varmasti vaikea uskoa, että pääsiäisen tapahtumat olivat jo aika lähellä. 

Tätä lukiessa minulle tuli mieleen, että Jeesus kulki kärsimystietään jo nyt. Hän tiesi, että suuri suosio ja isot ihmeet tulevat maksamaan paljon, mutta siitä huolimatta Hän auttoi tarvitsevia ja julisti evankeliumia. Opetuslapsille tämä vaihe vaikutti sen sijaan puhtaalta voittomarssilta, eivätkä he ymmärtäneet vakavaa pohjavirettä. On mielenkiintoista verrata Jeesuksen toimintaa tässä luvussa esimerkiksi Paavalin toimintaan Apostolien teoissa. Paavalikin tiesi, että hänen sanomansa ei kaikille kelpaa, mutta silti hän toimi avoimesti ja rohkeasti seurauksista välittämättä. Hän saikin paljon aikaan, mutta joutui myös kokemaan kärsimystä. Tässä hän toteutti Jeesuksen esimerkkiä kirjaimellisesti. 

Jotenkin minusta tuntuu, että tämän tekstin äärellä Jeesus huomauttaa, että suurta ulkoista menestystä seuraa aina myös suuri vastustus. Tässä sitä on miettimistä ja rukousaihetta.

Marko