Saarn. 11, 1. Tess. 4

1. Tess. 4

Päivän tessalonikalaiskirjeen luku haastaa meitä elämään Jumalan tahdon mukaan ja aina vaan pyrkimään siinä parempaan. Tämä voi kuulostaa ahdistavaltakin. Kuinka pystyn ja vielä aina vain parempaan? Kyllähän me sen tiedämme, ettemme omin pyrkimyksin ja yrityksin kovin pyhiksi kehity. Mutta onneksi Pyhä Henki haluaa meitä muokata ja kasvattaa Jeesuksen kaltaisuuteen. Eivätkä nämä vaatimukset ole pelastuksen ehtona tai perustana, mutta ne kutsuvat meitä elämään parempaa, lopulta meitä itseäkin tyydyttävää, elämää Jumalan kunniaksi.
 
Paavali mainitsee tässä luvussa muutamia asioita, joissa meitä kutsutaan pyhittymään. Siveettömyys mainitaan ensimmäisenä, jakeet 3-5. Jumala on luonut seksuaalisuuden, se on hyvin syvä osa ihmisyyttä ja Jumalan hyvä lahja meille. Raamatussa Jumala on asettanut selkeät ohjeet ja rajat suojaksi meille tässäkin. Emme myöskään saa pyrkiä hyötymään toisten kustannuksella, jae 6. Veljesrakkaus on se, mitä meiltä odotetaan asenteena ja toimintana toisia kohtaan, jae 9. Omista asioista vastuullisesti huolehtiminen kuuluu tähän listaan myös, mutta sanoisin, että vastuullisuuteen kuuluu myös se, että osaan oikealla hetkellä pyytää myös apua, jakeet 11,12.
 
”Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä.” Gal. 5:22,23.
Päivän rukous voisi olla lyhyt ja ytimekäs: ”Pyhä Henki tarvitsen sinua!”

Tiina