Laul. l. 2, 2. Tess. 2

2. Tess. 2

Tänään puhutaan Jeesuksen toisesta tulemisesta, lopun ajoista. Mainitaan Antikristus.  Asiaa on pohdittu paljon kautta vuosisatojen jo tuolloin alkukirkon aikoihin. En tiedä enkä osaa selittää tulevia tapahtumia, tuskin kukaan muukaan osaa tai pystyy. Jeesuskaan ei tiedä tarkkaa hetkeä eikä aikaa, Isä yksin tietää, Matt 24:36. Mutta jotain pystymme lukemaan Raamatusta. 
 
Jumala hallitsee kaikkea ja on koko ajan tietoinen tilanteesta. Hänellä on hyvä suunnitelma, miten kaikki sujuu ja selviää. Joku päivä Jeesus tulee takaisin ja joku päivä jokaisen ihmisen pitää Jeesuksen edessä polvistua ja tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että ”Jeesus Kristus on Herra”, Fil 2:10,11. Ja ennen tätä tapahtuu monenlaista eksyttävää. Siksi tarvitsemme toinen toisiamme, seurakuntayhteyttä, Raamatun tuntemista ja yhteistä rukousta. Onneksi yksin ei tarvitse yrittää pärjätä. 
 
”Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille. 
Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, 
rohkaiskoot sydämiämme ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.” 2 Tess 2:16,17.

Tiina