Laul. l. 7, 1. Tim. 4

Laul. l. 7 1. Tim. 4

Vähän vai jonkin verran? Tämän päivän uuden testamentin tekstissä on kohta: “Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä”. Englanninkielisissä käännöksissä “vähän” sanan kohdalla on käytetty “some” sanaa joka tarkoittaa sanakirjan mukaisesti “jonkin verran” tai “vähän”. 

“Ruumiin harjoittamisesta on vain jonkin verran hyötyä”. Miksei suomenkielisessä raamatussa lue noin? “Vähän” sanalla meidän kulttuurissamme on hyvin negatiivinen paino. Miksi tehdä jotain kun siitä on vähän hyötyä. Jos asiasta on jonkin verran hyötyä, niin motiivi tekemiseen on aivan toisenlainen.

Aikakausi, jolloin tuo lause on kirjoitettu, on sellainen että ihmiset tekivät huomattavasti enemmän fyysistä työtä. Ja kulkeminen paikasta toiseen vaatii huomattavasti enemmän fyysistä ponnistelua kuin nykyään. Kun tuon huomio, niin tuntuu ymmärrettävälle että ruumiin harjoittamisesta on vähän hyötyä (koska sitä tuli sinä aikana tehtyä muutenkin osana päivittäistä elämää).

Aikakausi, jossa me elämme, on kuitenkin erilainen. Fyysisen aktiivisuuden puute aiheuttaa paljon ongelmia, niin yhden yksittäisen ihmisen kuin koko yhteiskunnan tasolla. 

Ehkäpä tämä on korjattu seuraavien vuosikymmenten raamatunkäännöksissä 🙂
Tämä esimerkki osoittaa mielestäni kuinka tärkeää on ymmärtää aikakautta jolloin raamatun tekstit on kirjoitettu (sekä osata verrata sitä nykyaikaan). Ja toisinaan eri kielellä luettuna Raamatun sanoma avautuu eri lailla. 

– -Tomppa