Ps. 91, 2. Tim. 1

Ps. 91 2. Tim. 1

Mitä raamatun lukua voisi (tai olisi syytä) lukea päivittäin? Niitä on varmasti monia mutta uskoisin että psalmi 91 kuuluu niihin. 

Kuten päivän uuden testamentin tekstistä saamme lukea, niin Timoteus on ollut jonkun uskovan lapsi. Ja jonkun uskovan lapsenlapsi. Timoteus kuin hänen oppi-isänsä Paavali joutuivat elämässään hankaluuksiin ja lopulta menettivät henkensä uskonsa takia. Heidän ja monien muiden kristittyjen kohtalo haastaa monen meidän uskomme. Jos psalmissa 91 sanotaan että Jumala pitää huolen ja kuitenkin todistamme kristittyjen kärsimyksistä, niin eikö siinä ole ristiriita?  

Kuinka moni uskova äiti ja isoäiti on historian aikana uskonut Jumalaan ja toivonut että jälkikasvu tulisi uskoon. Mutta samalla myös toivonut että rakkaalle lapselle usko ei merkitsisi niin paljon että hän lähtisi lähetystyöhön tai muuhun seurakuntatyöhön koska se voisi merkitä merkittäviä, jopa äärimmäisiä vaikeuksia?

Jokaisen uskovan ihmisen panos evankeliumin eteenpäin viemiseen on tärkeää. Usko Jeesukseen antaa paljon, joten on hyvä kysyä itseltään että paljonko olen valmis antamaan eteenpäin. Ja itsensä kanssa neuvottelun lisäksi olisi hyvä keskustella asiasta Jumalan kanssa, Hän tuntee meidät ja rakastaa meitä kuten psalmissa 91 todetaan. 

–Tomppa