Ps. 103, Hepr. 5

Ps. 103 Hepr. 5

Tuntuu oikeastaan aika ihmeelliseltä, että Vanhasta testamentista löytyy tällaisia tekstejä, jotka ovat täyttä evankeliumia. Tuolloin elettiin kuitenkin ns. lain alla eikä Jeesuksesta ollut vielä muuta tietoa kuin profetioita. Toki päivän psalmista voi lukea ns. vanhan liiton mukaisia käsityksiä ja ajatuksia, mutta eivät ne näytä olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä Jeesus opettaa Uuden testamentin puolella.

Psalmin jakeesta 104 mieleeni on jäänyt vahva muistijälki. Olin yhdessä monien muiden opiskelijoiden kanssa vuonna 1988 Navigaattoreiden vappukonferenssissa Vierumäellä. Navigaattorit on amerikkalainen kristillinen opiskelijajärjestö, joka tuolloin toimi Suomessa. Vappukonferenssin puhujana oli edesmennyt pastori-evankelista Kalevi Lehtinen. Muistan niin, että Kalevi puhui mm. siitä, miten hän nuorena, vasta uskoon tulleena mietti, mihin hän käyttää aikansa ja elämänsä, kun hän on nyt oppinut tuntemaan Jeesuksen ja päämääränä on iankaikkinen elämän taivaassa. Niihin aikoihin Kalevi luki psalmia 103, jonka jae 14 kuului vanhassa käännöksessä näin: ”Sillä hän tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme: hän muistaa meidät tomuksi.” Tämä jae puhutteli häntä vahvasti, kun hän ymmärsi, että hän on maan tomua ja että Jumala on hänet ja kaikki ihmiset kalliisti lunastanut Jeesuksen uhrilla. Tästä syntyi, jos siis oikein muistan, hänen kutsumuksensa viedä eteenpäin ilosanomaa Jeesuksesta. Omasta ja varmasti monien muidenkin puolesta voin sanoa, että Kalevin kutsumuksella ja elämällä oli ja on vielä edelleenkin valtava vaikutus todella monien ihmisten elämään.

Herramme Jeesus, auta meitä kuulemaan sinun äänesi: mihin haluat meidät johdattaa ja miten haluat meitä käyttää, niin että ilosanoma sinusta saa tavoittaa uusia ihmisiä ja Jumalan valtakunta laajeta!

Pekka