Jes. 5, Hepr. 13

Jes. 5

Tässä luvussa kuvataan Israelia Herran viinitarhana. Viinitarhassa vallitsee turmelus. Jakeessa 13 Jesaja kertoo, että kansa joutuu pakkosiirtolaisuuteen ennalta arvaamatta. Profeetalle itselleen ennustusta ei ole arvatenkaan ollut mieluista julistaa, kun tehtävänä on sanoittaa kansalle sen turmeltuneisuutta. Jesaja oli uskollinen tehtävässään, joten julisti, mitä piti julistaa.

Hepr. 13

”On hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruokasäädöksistä.” Mielenkiintoinen yksityiskohta. Meidän aikamme tarjoaa vaikka millaisia vahvistumisen ja voimaantumisen keinoja. Todellinen sydämen vahvistaja on armo. Uskallan tulkita, että vahvistumista tulee sekä sydän -nimiseen elimeen että ihmisen sieluun, jota usein kutsutaan vertauskuvallisesti sydämeksi. Armo tuottaa sisäistä lepoa sielulle ja sen voisi ajatella vaikuttavan stressitasoon ja helpottavan sydämen pumppaustyötä.

Joulun valmisteluihin armon tuomaa lepoa!

Pirkko