Jes. 37, Joh. 19

Jes. 37 Joh. 19

Päivän luvun ja eilisenkin luvun äärellä tuli mieleeni tämän hetken uutiset sodanuhkineen. Pelottelu ja uhkailu on ollut käytössä näemmä jo pitkään. 
Assyrian kuningas Sanherib uhkaa Juudaa ja kuningas Hiskiaa. Sanatuojan välityksellä esittää suoria uhkauksia ja yrittää herättää pelkoa ja epäilyksiä, eripuraa ja hajaannusta kansassa ja sen johtajissa. Miten kuningas Hiskia ja muut johtomiehet toimivat tässä tilanteessa? He repäisevät vaatteensa katumuksen merkiksi ja päättävät turvautua Jumalaan. Kuultuaan uhkaukset Hiskia kääntyy profeetta Jesajan puoleen ja kääntyy itsekin suoraan Jumalan puoleen. Jesaja rohkaisee luottamaan Jumalaan, odottamaan häneltä ratkaisua ja apua. Ja luvun lopussa kerrotaankin, miten sitten Sanheribille kävi. Hänet tapettiin. 
 
Tämän luvun äärellä muistutan itseäni esirukouksen tärkeydestä. Kaiken uutistulvan ja maailmanpolitiikan sekavuuden äärellä voin kääyntyä elävän Jumalan puoleen ja pyytää Häntä apuun. Rukoilla päättäjille viisautta, keskinäistä nöyryyttä toinen toisensa kunnioittamista. Pyytää sitä, että Jumalan valtakunta tulisi ilmi tämänkin ajan keskellä. Toisaalta minun ei tarvitse katsoa kuin omaa sisintäni ja sieltäkin löytyy monenlaista kuohuntaa, minkä vuoksi on tarpeen kääntyä Jumalan puoleen. Ehkäpä lopulta muutos alkaa meistä jokaisesta yksilöinä, kun Pyhä Henki saa meidän sisintämme muokata Jeesuksen kaltaisuuteen. Tässäpä kutsua ja haastetta tällekin vuodelle. Herra armahda meitä!
 

Tiina