Jes. 48, Ilm. 4

Jes. 48 Ilm. 4

Tästä luvusta nousi esiin teemaksi kiitollisuus. Nykyisin on paljon esillä positiivinen psykologia esim. kiitollisuuspäiväkirjoineen, joiden avulla voi paremmin huomata ja arvostaa arjen myönteisiä asioita. Kiitollisuuden on todettu mm. parantavan unta sekä vähentävän stressiä ja sairauksia.

Kun tähän lisätään vielä tietoisuus rakastavasta Jumalasta, ei liene mahdotonta löytää ja yhtyä jo nyt jotain luvussa koettuun mahtipontiseen Jumalan ylistykseen, kunnioitukseen ja kiitokseen. Se lähtee siitä että  ymmärtää paikkansa Jumalan maailmassa ja muistaa saamansa hyvän. Kaikki on Jumalan omaisuutta ja Jumala hallitsee ja myös ylläpitää kaikkea olevaista. ”Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme ja olemme” (Apt 17:27-28). ”

Asian ydin on siinä, että tunnistaa tulleensa rakastetuksi. Kiitollisuus nousee kokemuksesta, että on rakastettu. Jumalan hyvien tekojen ja siunausten muistaminen tuo rakkauden esiin kiitoksena ja rakkauden tekoina. Olkaamme rakkauden ja kiitoksen ihmisiä myös toinen toisillemme!

Voittojakeeksi sopiinee:” Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa” (1.Tim 6:6).

Juha