Jes. 59, Ilm. 15

Jes. 59 Ilm. 15

Jesajan luvussa voi nähdä lopunajallisia näköaloja. Jumala puuttuu maailman tilanteeseen ja tuo oikeuden maan päälle. Toisille se merkitsee tuomiota, mutta Jumalan kansalle vapautta. Jakeen 21 lupaus on sellainen, että siihen kannattaa tarttua. Herra sanoo heille: “Tämä on minun lupaukseni: ei väisty minun henkeni sinun yltäsi eikä katoa minun sanani, jonka olen suuhusi antanut, ei sinun suustasi, ei jälkeläistesi eikä sinun jälkeläistesi jälkeläisten suusta”, sanoo Herra, “ei nyt eikä milloinkaan.” 

Kaikkiaan Jesajan luvussa on selkeä struktuuri, joka käy ilmi väliotsikoista. Alkuosassa Jumala toteaa, että Hän kyllä kuulee kansansa rukoukset, mutta kansan synnit ovat saaneet aikaan sen, että Hän ei vastaa. Jakeesta yhdeksän alkaa kansan synnintunnustus. Jakeen 15 loppuosasta alkaa puolestaan jakso, jossa kuvataan Herran puuttumista asioihin. Tätäkin lukua voi lukea pitäen mielessä Jeesuksen. 

Mika