Jes. 61, Ilm. 17

Jes. 61 Ilm. 17

Jesaja ei ehkä täysin voinut ymmärtää sitä, mihin tilanteeseen hänen sanansa viittasivat. Kolme ensimmäistä jaetta muodostavat Jeesuksen ohjelmajulistuksen, jonka hän luki julkisen toimintansa alussa Nasaretin synagogassa, Lk 4:16-19. 

Sen lisäksi, että noissa jakeissa kuvataan Jeesuksen tehtävää, niin nuo jakeet sopivat myös meille. Itselleni tämä luku on ollut myös eräänlainen kutsumusluku. Jumala puhutteli minua tämän luvun kautta jo nuorena. Vanhempana olen lukenut jaetta neljä lupauksena KohtaamisPaikalle ja ylipäätään uusille yhteisöille kirkkomme piirissä. Jatkamme sitä työtä, mitä on tehty jo kauan. 

Mika