Jer. 33, Apt. 5

Jer. 33

Apt. 5

Ketä pelätä ja totella?

Pelko on ikävä tunne. Se ahdistaa, kutistaa ja rajoittaa tekemisiämme. Haluamme siitä pian eroon. Jumalanpelko on toista maata. Se on myönteinen asia ja näkyy siihen liittyvissä runsaissa lupauksissa*. Niille, jotka eivät piittaa Jumalasta, Raamatussa on toki on myös muistutus Jumalan rangaistuksen pelkäämisestä (esim. Luuk. 12:5).

Apostolien teoissa monissa ihmisissä heräsi jumalanpelko (Apt. 2:43; 4:29). Ananiaksen ja Safiran kuolema herätti jopa kauhua, eikä ihme! (Apt. 5:11). Tästä pelosta oli kuitenkin hyviä seurauksia. Raamatun termein jumalanpelko synnytti ”hyvää hedelmää.” Monet Ihmiset uskoivat Jeesukseen, sairaita parani ja monia ihmeitä tapahtui (Apt. 4:4; 3:8; 5:12). Kun Israelin johtajat uhkailivat ja pelottelivat Pietaria ja Johannesta, Jumalan pelko sai uskovien rivit tiivistymään. He rukoilivat rohkeutta julistaa Jeesuksen ylösnousemusta ja Jumalan voimaa (Apt. 4:29–30).

Vanhassa vuoden 1938 raamatunkäännöksessä käytetty Jumalan pelko -termi on käännetty vuoden 1992 raamatunkäännöksessä monessa kohtaa Jumalan palvelemiseksi. Sitä Jumalan pelko tiivistettynä onkin: hänen palvelemistaan ja kunnioittamistaan. Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. (Apt. 5:29, 32).

Jumalaa kunnioittava pelko ei ahdista. Jumalanpelko saa meidät lähestymään Jumalaa. Silloin pyrimme kulkemaan hänen teitään, rakastamaan ja palvelemaan häntä koko sydämestämme. (5. Moos. 10:12-13).

*Jumalanpelkoon liittyviä lupauksia Raamatusta:

  • Herra siunaa niitä, jotka häntä pelkäävät ja palvelevat, niin pieniä kuin suuriakin (Psa 115:13).
  • Hän siunaa heidän työnsä ja perheensä (Psa 128: I-6).
  • Herra kertoo heille suunnitelmansa (Psa 25:14).
  • Hän ravitsee heidät, hän kuulee heidän pyyntönsä ja täyttää ne ja auttaa (Psa 111:5; 145:19;).
  • Herran silmä on heidän yllään, hän pelastaa kuoleman vaaroista ja auttaa nälkävuosien yli, hänen enkelinsä vartioi ja suojaa heitä (Psa 33:18–19; 34:8).
  • He menestyvät ja saavat elää (5. Moos. 6:24).
  • Heiltä ei puutu mitään (Psa 34:10).

Heli