Jer. 39, Apt. 11

Jer. 39

Apt. 11

Corneliuksen luona vierailtuaan Pietari joutui Jerusalemissa tekemään selkoa siitä, miksi oli kertonut Jeesuksesta muillekin kuin ympärileikatuille juutalaisille. Kuultuaan Pietarin selityksen kaikki lopulta iloitsivat siitä, että Jumala oli avannut pakanoillekin oven pelastukseen.
 
Jo Aabrahamille Jumala lupasi, että se siunaus, jolla hän Aabrahamia siunaa tulee maailman kaikille kansoille, 1 Moos 12:3. Jeesus itse sanoi Nikodeemuksen kanssa keskustellessaan: ”Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”, Joh 3:14-16.
 
Jeesuksen sovituskuolema koskee siis aivan kaikkia ihmisiä. Meillä – ainakin minulla – on taipumusta mittailla syntejä. Itseni mittaan helposti siivosyntisten joukkoon. Mutta pyhän Jumalan edessä olemme kaikki samalla viivalla – siivosyntiset yhdessä julkisyntisten kanssa – anteeksiantamuksen tarpeessa. 
 
Meidän tehtävämme ei ole etukäteen määritellä kenelle kertoa Jeesuksesta ja kenelle ei. Meitä kutsutaan yksinkertaisesti kertomaan Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan kaikille kansoille, jokaiselle ihmiselle niin, että jokainen kuulija voi itse päättää, miten tähän viestiin suhtautuu. 
 
”Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” , Matt 28:18-20

Tiina