Ps. 119:145-176, Room. 1

Ps.119:145-176

Room. 1

Raamatunselitysopas Novumin mukaan totuus (aletheia) ”tarkoittaa sitä, mikä on totta ja oikeaa, sitä mikä on varmaa ja luotettavaa, sitä mitä on aitoa ja väärentämätöntä”. Lisäksi totuus on kristuskeskeistä (vrt. Joh. 14:6). Vääryys (adikia) on puolestaan vastakohta sanalle ’vanhurskaus’. Vääryys voi saada myös seuraavia merkityssisältöjä: väärintekeminen tai -kohteleminen, vahingon tai menetyksen aiheuttaminen, epäoikeudenmukaisuus, hyödyttömyys, sopimattomuus ja pahuus.

Paavalin mukaan totuus on vääryyden vallassa (Room. 1:18). Tämän voisi varmaankin sanoittaa myös niin, että totuutta vääristellään. Kyseessä on siis taistelu Jeesusta ja Jumalaa vastaan. Mitään uutta tässä ei ole. Raamatun alkuluvuista voi tästä jo lukea. Sielunvihollisen vallassa oleva maailma tarjoaa siis meille valhetta ja väärää, epävarmaa ja epäluotettavaa, epäaitoa ja väärennettyä. Kristuskeskeisyyden tilalla on ihmiskeskeisyys.

Jälleen kerran ajatukset palaavat Jumalan taisteluvarustukseen (Ef. 6:10-18). Se on todella tärkeä. Samalla se muistuttaa, missä taistelu käydään. Emme ”taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan” (Ef. 6:12). Jumalan tahto on, että ”kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim. 2:4). Evankeliumille on edelleenkin tarvetta.

Pekka