Ps. 141, 1. Kor. 7

Ps. 141

1. Kor. 7

Yhteen Jumalaan ja juutalaisuuteen pohjautuvan kristinuskon moraalikoodisto poikkesivat voimakkaasti hellenistisestä maailmankuvasta ja monien jumalien palvontaan liittyvistä menoista. Pakanuudesta kristinuskoon kääntyneet korinttilaiset kaipasivat neuvoja ja esimerkkejä siihen, miten elää kristittynä arjessa. Uusi kristittyjen yhteisö joutui muun yhteisön silmätikuksi erilaisten tapojensa ja uskonsa vuoksi. Heidät koettiin uhkana ja heitä ahdisteltiin.

Kun luemme Paavalin korinttilaisille antamia elämänohjeita, tulee huomioida kirjoitushetken tilanne. Apostolit, Paavali mukaan lukien odottivat Jeesuksen palaavan maan päälle hetkenä minä hyvänsä. Ilosanoma Jeesuksesta tuli kiireesti kertoa kaikkialle maailmaan. He eivät nähneet asiakseen puuttua yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin kuten orjuuteen. Sen sijaan, Paavali ja muut apostolit korostivat uskon tuomaa sisäistä vapautta ja muutosta. Ja koska keho, sielu ja henki muodostavat erottamattoman kokonaisuuden, uskon tuli näkyä myös kristittyjen elämäntavoissa ja moraalissa.

Paavali neuvoi Korintin uskovia pysymään elämässä entisellään, orjia orjina, naimattomia naimisissa, avioliitossa olevia avioliitossa, ja niin edelleen. Kristityn sisäinen vapaus ylittää kaikki ulkoisen elämän rajoitukset.

Jumalan valtakunta ei kuitenkaan jää siihen. Yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttumisen aika oli myöhemmin. Jumalalla on valta muuttaa yhteiskuntia. Alkukirkon jälkeen tulleet uskovat elämän eri aloilla ovat vaikuttaneet radikaalisti muun muassa naisten asemaan, orjuuteen, köyhyyteen ja moniin muihin epäkohtiin ja muuttaneet niitä parempaan. Uskon, että nykyisetkin maailman turvallisuuteen liittyvät ja poliittiset murrokset ovat Jumalan antamia aikoja meille. Ne voivat olla kairos-hetkiä, joissa kohtaamme Jumalan ja näemme hänen läsnäolonsa voimakkaana, kaiken epävarmuuden keskelläkin.

Olen miettinyt, ovatko esimerkiksi nyt pinnalla olevat ilmasto- ja ympäristö- ja turvallisuusasiat sellaisia, joihin osallistuminen avaa mahdollisuuksia tavoittaa Jeesukselle yhä uusia ihmisiä?

Heli