Hes. 16, Gal. 3

Hes. 16

Gal. 3

Keskeiset käsitteet ihmisen suhteessa Jumalaan ovat usko, armo ja Jeesus. Kyse on nimenomaan suhteesta Jeesukseen. Laki on tämän vastakohtana jotain sellaista, jossa ihminen yrittää kelvata Jumalalle omien tekojensa avulla. Tällaisessä elämänasenteessa korostuvat oikeassa oleminen ja erilaisten sääntöjen mukaan eläminen. Jumalaa pitää lepyttää, Hänen rakkauteensa ei voi luottaa.

Paavali käyttää luvun alussa voimakkaita sanoja kuvatessaan galatalaisten pyrkimyksiä kelvata Jumalalle lakia noudattamalla. He ovat mielettömiä. Paavali oli rakentanut tervettä perustaa ja korostanut ristiinnaulittua Kristusta, mutta sen jälkeen väärät opettajat olivat päässeet vaikuttamaan galatalaisiin kristittyihin. 

Pysähdyin erityisesti jakeeseen viisi: “Lahjoittaako Jumala teille Hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin?” Jumalan suunnitelma on, että Pyhä Henki vaikuttaa meissä Jumalan mielen mukaista elämää. Henki tekee uskosta Jeesukseen elävän ja läheisen. Ilman Pyhää Henkeä kristillisyydestä tulee voimatonta ja ilotonta yrittämistä. Voimme tänäänkin pyytää, että Pyhä Henki koskettaisi meitä. 

Mika