Hes. 18, Gal. 5

Hes. 18

Gal. 5

Pyhän Hengen merkitys korostuu galatalaiskirjeessä monessa kohtaa. Henki synnyttää uutta elämää. Aivan luvun lopussa Paavali ottaa esille Hengen johdatuksen seuraamisen. Pyhä Henki johdattaa meitä monella tavalla. Joskus Raamattu avautuu tiettyyn tilanteeseen sopivalla tavalla. Joskus taas Pyhä Henki antaa ajatuksia tai mielikuvia.

Mieleeni muistuu yksi esimerkki noin 35 vuoden takaa. Valmistelin puhetta johonkin tilaisuuteen ja se tuntui jollain tavalla työläältä. Mielessäni sanoin Jumalalle, että miten ihmeessä selviydyn seuraavista vuosikymmenistä pappina, jos puheiden valmistelu on näin vaikeaa. Samalla silmiini osui pöydällä avoinna olleen Raamatun jae, Jesaja 40:6: “Minä haluan kertoa teoistasi – niitä on enemmän kuin voin luetella.” Olen aika ajoin palannut tuohon tilanteeseen ja lupaukseen. Jumalan teoista riittää puhuttavaa edelleen!

Luvun tutuin jae lienee 22, jossa puhutaan Hengen hedelmästä. Sana hedelmä on yksikössä eli kaikki luetellut ominaisuudet ovat osa yhtä ja samaa hedelmää. Hedelmä ei synny siten, että puristan hampaita yhteen ja yritän enemmän. Hedelmä syntyy sen seurauksena, että vaalin yhteyttä Jeesukseen. Jeesuksen läheisyys muuttaa meitä. Muutosta voi nähdä jopa omassa elämässä, kun katsoo tarpeeksi kauas taakse päin.

Mika