Hoos. 9 1. Tim. 2

Hoos. 9

1. Tim. 2

Rukous yhdessä ja toinen toistemme sekä esirukous laajemminkin ovat tärkeitä, Jumalan mielen mukaisia asioita. Paavali kehottaa ja kutsuu meitäkin rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. Ehkäpä tuo sana kaikkien voi tuntua liian epämääräiseltä ja isolta? Ehkä voimme jakaa rukousaiheita helpommin hahmotettaviin osiin?
 
Saamme yhdessä jatkaa rukousta Puhalaisten puolesta, kun he suuntaavat elokuussa takaisin Ateenaan. Meidän keskuuteemme tulleet maahanmuuttajat ovat meille tärkeä rukousaihe. Että he juurtuisivat Jeesukseen ja löytäisivät myös suomalaisia, ikäisiään uskovia ystäviä. Ja että heidän kauttaan usko Jeesukseen leviäisi heidän kotimaihinsakin. Että niissäkin maissa Jumalan valtakunta valtaisi alaa. Jatketaan rukousta toinen toistemme puolesta. Rukoillaan myös, että KohtaamisPaikka voisi olla sellainen seurakuntaperhe, jollaiseksi Jumala on meitä kutsunut. Että täyttäisimme oman paikkamme seurakuntien verkostossa. Siunataan Viitasalojen perhettä heidän valmistautuessaan tulemaan KohtaamisPaikkaan ja Jyväskylään. Sinulla on varmaan omat tärkeät ihmiset, joiden puolesta jatkat rukousta! Oma perhe. Sukulaiset. Naapurit. Työkaverit. Opiskelukaverit…..
 
Meitä kutsutaan esirukoukseen myös kaikkien valtaa käyttävien ja lakeja säätävien, meidän yhteisistä asioista päättävien puolesta: presidentin ja pääministerin, hallituksen ja kaikkien kansanedustajien. Rukoillaan heille viisautta, keskinäistä kunnioitusta, nöyryyttä ja halua kysyä myös Jumalan johdatusta päätöksiä tehdessään. 
 
Ukrainan tilanteessa tarvitaan edelleen rukousta. Sodan pitkittyessä rukous helposti hiipuu. Jatketaan rukousta, että sota pian voisi loppua ja oikeudenmukainen rauha vakiintuisi tuollekin alueelle. Maailmassa on lukuisia kriisejä, joihin voimme rukoilla Isä meidän rukoukseen liittyen: ”Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi…”
 
”….jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” (1 Tim 2:2-4)

Tiina