Aam. 7 Hepr. 5

Aam. 7

Hepr. 5

Tässä luvussa kuvataan Jeesuksen rukousta Getsemanessa ennen ristinkuolemaa. Hänen sanotaan rukoilleen ääneen itkien ja suostuneensa lopulta Isän tahtoon. 

Raamatussa on monia tärkeitä rukoustilanteita, joista riittää meille opittavaa. Hanna rukoili itkien pettymystään ja epätoivoaan, 1 Sam 1. Hänen kohdallaan rukousvastaus tuli ihmeellisellä tavalla ja Samuel syntyi. Jeesuksen rukousvastaus oli suostuminen Isän tahtoon. Se merkitsi kärsimystä ja kuolemista ristillä. Jeesus toi esiin useasti sen, että Hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän tai tahtovan. 

Minulla on sellainen tuntuma, että suurin rukousvastaus on usein omallakin kohdalla ollut vakuuttuminen siitä, että Jeesus on kanssani tässäkin asiassa tai tilanteessa. Huomaan usein rukoilevani niin itselle kuin toisille sen huomaamista, että Jeesus on mukana ja tuntee tilanteemme. Kun huomaamme näitä merkkejä, niin kestämme vaikeinakin aikoina paremmin. 

Isä meidän rukouksessa on kootusti juuri tämän päivän tekstiin liittyvä  rukous: tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. 

Mika