Aam. 9 Hepr. 7

Aam. 9

Hepr. 7

Luvun alkuosassa kerrotaan Vt:n uhreista ja papeista. Vt:n ajan papit eivät voineet pelastaa ihmisiä, mutta Jeesus tekee sen. Tässä luvussa ikäänkuin verrataan toisiinsa Jeesusta ja vanhaa liittoa toistuvine uhreineen. Jeesus on kaikessa vertailussa ainutlaatuinen ja ylivertainen. Hän kykenee pelastamaan ne, jotka uskovat Häneen. Hän pelastaa täydellisesti tai ikuisiksi ajoiksi, mitä kreikan kielen sana jakeessa 25 tarkoittaa. Jeesuksen ylimmäispapilliseen tehtävään kuuluu myös rukoilla jatkuvasti omiensa puolesta. Tämä on mahtava lupaus meille. 

Vanhan liiton ja Kristuksen aikaansaaman uuden liiton välillä on selvä yhteys. Molemmissa puhutaan uhrista, papeista, pyhäköstä ja liitosta. Se, mikä vanhassa oli kuin kuva ja varjo, on uudessa todellisuutta ja täydellistä. Jumalan hyvä suunnitelma, josta Vt:ssa on aavisteltu ja ennustettu, on nyt toteutunut.  Jeesus on uhrannut itsensä kerran, eikä muita uhreja enää tarvita. 

Mika