Joona 2 Hepr. 10

Joona 2

Hepr. 10

Jakeessa 10 kootaan vielä lyhyesti edellisten lukujen keskeinen ajatus: “Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa.” Ehtoollisella on monia ulottuvuuksia. Yksi on siinä, että silloin keskitymme Jeesuksen ristiin ja vereen. Sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu. 

Ehtoollisella on myös se ulottuvuus, että olemme seurakuntana yhdessä kohtaamassa Jeesusta. Seurakunnan kokoontumiseen liittyy yhteys toisiimme ja yhteys Jeesukseen. Kun rukoilemme ja ylistämme, niin Jeesuksen läsnäolo on hyvin todellista. On mahtavaa kuulla rukousvastauksia ja toisaalta on todella tärkeää rukoilla jokaisen tarpeiden puolesta. Seurakunta on Jumalan suunnitelmissa niin keskeinen asia, että sen rakentamiseen kannattaa panostaa.

Luvun loppuosassa on erityinen kehotus, että emme saisi jättää seurakunnan kokoontumisia. KohtaamisPaikka kokoontuu tänään Palokan kirkossa, ehkäpä nähdään siellä!

Mika