Hab. 3, 2 Piet. 2

Hab. 3

2 Piet. 2

Toisen Pietarin kirjeen toinen luku on tiukkaa tekstiä. Se tuntuu huipentuvan jakeeseen 19: ”He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia: kenen voittama ihminen on, sen orja hän on.”

Vapaus ja orjuus on vahva sanapari. Vapautta ja oikeuksia tunnutaan nykyisin vaadittavan  lisää koko ajan. Mutta tuleeko näiden vapauksien ja oikeuksien kautta oikeaa vapautta vai orjuutta? Itse olen käyttänyt esimerkkinä televisiota, josta voi seurata 100 eri kanavaa. Onhan siinä valinnanvapautta, mutta onko siinä samalla television orjuutta?

Joskus aikanaan törmäsin sosiologian käsitteeseen vieraantuminen. Ihmisellä on vaarana vieraantua toisista ihmisistä ja yhteisöistä. Ehkä tähän voisi lisätä, että ihmisellä on vaarana vieraantua myös Jumalasta. Näin todellakin näyttäisi valitettavasti olevan – ihminen vieraantuu helposti elämän antajasta ja todellisesta elämästä.

Vain Jeesus voi meidät ”kirouksesta” vapauttaa. Jeesus itse sanoo (Joh. 8:32, 36): ”Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. [–] Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.” Jeesus ei vapauta meitä elämään itsekästä elämää, vaan Jumalan valtakuntaa ja toisia ihmisiä varten.

Pekka