Tiedotusposti

Hei,

KohtaamisPaikan BrunssiKirkko on syysloman jälkeen sunnuntaina 23.10. klo 11 Kristillisellä koululla. Puheen pitää Marko Remes ja aiheena hänellä on Jeesuksen rukouselämä. Brunssi toimii nyyttäriperiaatteella. Suosimme suolaista syötävää. Lapsille on omaa ohjelmaa kahdessa ikäryhmässä. BrunssiKirkko striimataan Zoomilla klo 11.45 alkaen, sen ID-numero on 814 5679 1780 ja salasana 791234. Suora linkki Zoomiin:

https://us02web.zoom.us/j/81456791780?pwd=NzZIUm9QakpVWFNFZ05HWFp0TEFZZz09 Viime sunnuntain puheen tekstissä Jeesus paransi vesipöhöä sairastaneen miehen, Lk 14:1-6. Kuolemansairas mies sai avun, mutta juutalaisten johtajien mielestä sapattina ei olisi saanut parantaa. Lepopäivän pyhittäminen on yksi kymmenestä käskystä ja siksi siihen liittyi tärkeä periaate levon ja työn rytmistä. Juutalaisten tulkinta oikeasta sapatin vietosta oli kääntänyt asiat päälaelleen. Sapatti ei ollut ihmistä varten, vaan ihminen sapattia varten.

Jotta säilyttäisimme terveen uskon, niin meidän on hyvä ymmärtää Raamatun suuret linjat. Jeesus antoi kolme kokoavaa käskyä, joihin pitää usein palata. Jeesuksen mukaan suurin käsky on rakastaa Jumalaa yli kaiken. Toinen tämän vertainen on se, että meidän tulee rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme, Matt 22:37-40. Yhteys Jumalaan syntyy Jeesuksen kautta eli Jeesus on aina meille ykkönen. Kun Hän on keskuksessa, niin kaikki muut asiat asettuvat oikeille paikoilleen. Toisena tulee suhteet lähimmäisiin. Jeesuksen seuraajina kuulumme seurakuntaperheeseen, jossa vuoronperään autamme toinen toisiamme.

Jeesus antoi myös lähetyskäskyn, Matt 28:18-20. Usko Jeesukseen tarttuu useimmiten ihmiseltä ihmiselle. Joitakin lähetämme kauas, mutta useimpien paikka on olla Jeesuksen seuraaja siellä missä elämme elämäämme. Pyrimme rakentamaan yhteisiä jumalanpalveluksiamme sellaisiksi, että voisimme kutsua niihin hyvällä mielellä myös ystäviämme. Rukouksemme on, että jokainen kävijä saisi kokemuksen kuulumisesta ja kokisi Jeesuksen läheisyyttä.

Siunausta sinulle!
Mika ja Tiina