1. Moos. 35 Matt. 6

1. Moos. 35

Matt. 6

Keskityn tämän rikassisältöisen luvun loppuosaan. Otsikko jakeille 25-34 on Jumalan huolenpito. Siinä toistuu useasti sana huolehtia. Huolehtiminen syö voimavaroja ja iloa elämästä. Jeesus puhui siitä, miten voisin huolehtia vähemmän. Vaikka näissä jakeissa puhutaan ruuasta ja vaatteista, niin Jeesuksen opettamat periaatteet liittyvät laajemminkin elämäämme.

Mitä Jeesus ei tarkoittanut sanoessaan, että älkää huolehtiko? 

Että tulevaisuutta ei saisi ajatella tai siihen varautua. Tulevaisuutta on tarpeellista miettiä esim. siinä mielessä, että tulevaa on hyvä suunnitella. Stressiä on vähemmän kun tekimisiään jäsentelee. 

Ettei pitäisi nähdä vaivaa. Jeesus puhui linnuista, jotka eivät kylvä ja kokoa varastoon. Mutta ne näkevät paljon vaivaa kootessaan ravintoa. Eli joutilaisuus ei ole seuraus siitä, että ei tarvitse huolehtia.

Etteikö meillä olisi vaikeuksia ja huolenaiheita. Jeesuksella itsellään riitti huolenaiheita jatkuvasti: ystävä kuoli, toinen petti, oli väärinymmärretty, hänet yritettiin saada jatkuvasti sanoistaan kiinni ja lopulta oli taju siitä, että hän tulee kärsimään ja kuolemaan. Mutta siitä huolimatta hän ei huolehtinut tulevasta.

Mikä auttaa, että huolehtisin vähemmän? Tärkeintä on laittaa prioriteetit paikalleen. Ensin tulee etsiä Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu annetaan sen mukana. Jeesus oli itse esimerkki siitä, miten Hän käytti paljon aikaa rukoilemiseen, Isän tahdon etsimiseen. Silloin kun Jeesus ja Jumalan valtakunta ovat keskiössä, niin muutkin asiat löytävät oman paikkansa.

Mika