1. Moos. 39 Matt. 10

1. Moos. 39

Joosefin elämästä kerrotaan 13 luvun verran. Näissä luvuissa sanotaan kaksi kertaa, että Herra oli Joosefin kanssa. Epäilemättä Herra oli Joosefin kanssa koko ajan, mutta nuo kaksi mainintaa ovat tässä luvussa. Herra oli Joosefin kanssa Potifarin talossa orjuudessa ja vankilassa. Silloin kun elämässämme on vaikeaa, niin kysymme sitä, että missä Jumala on nyt. Joosefin elämä kertoo siitä, että Jumala on kanssamme kaikissa vaiheissamme. Joosef säilytti uskonsa 13 vuoden orjuudessa ja vankeudessa. Antakoon tämä rohkaisua meille, kun kamppailemme omien haasteidemme kanssa.

Matt. 10

Opetuslasten lähettäminen käynnistää uuden vaiheen koko evankeliumissa tai laajemmin Jeesuksen toiminnassa. Huomio kiinnittyy ensiksi siihen, että nimeltä mainitut opetuslapset olivat tavallisia nuoria miehiä. He eivät olleet aikansa oppineita tai yläluokan edustajia. Heidän luonteensa ja taustansa olivat hyvin erilaisia. Painopiste oli siinä, että Jeesus teki työtään heissä ja lähetti heidät.

Jeesus antoi heille ohjeita, jotka ovat tärkeitä meillekin. Jumalan huolenpito tuli olemaan hyvin tarkkaa. Julistuksen keskeinen sisältö oli Jumalan valtakunnan tulemisessa lähelle. Ymmärrän tämän niin, että Jeesuksessa Jumalan valtakunta tuli keskellemme. Käsitteellä viitataan siihen, että Jeesus hallitsee kaikkea. Risti on keskeisin käsite Jumalan valtakunnassa. Jeesuksen ristin kautta pääsemme sisälle Jumalan valtakuntaan.

Jeesuksen hallintavaltaan liittyy sairauksien parantuminen ja monet edellisissä luvuissa esiintyneet voimateot. Jumalan valtakunta on jo tullut keskellemme ja sittenkään se ei ole tullut vielä täytenä. Jo nyt ja ei vielä. Elämme tämän jännitteen keskellä. Julistamme Jeesusta, jolle kaikki on mahdollista. Hän on niin lähellä, että elämä voi muuttua. Tarvitaan vain kääntyminen Hänen puoleensa ja sen tunnustaminen, että tarvitsemme Häntä.  

Mika