2. Moos. 1 Matt. 22

2. Moos. 1

Jumalan lupaus suureksi kansaksi tulemisesta toteutui 400 vuoden aikana. Jumala lupasi jo Aabrahamille. “Silloin Herra sanoi hänelle: »Sinun tulee tietää, että jälkeläisesi joutuvat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia, ja heitä sorretaan neljäsataa vuotta.” 1. Moos.‬ ‭15:13‬. Israel joutui olemaan sorrettuna 400 vuotta, mutta siitä huolimatta kansa kasvoi suureksi. Viimeinen yritys tuhota Israelin kansa oli: ”Niin farao antoi koko kansalleen käskyn, että kaikki heprealaisille syntyneet pojat oli heitettävä Niiliin, mutta tytöt oli jätettävä eloon.” 1. Moos. 1:22‬.

Jumalan lupaukset pitävät, vaikka niiden toteutumista pyritään kaikin voimin vastustamaan. Juutalaisiin on kohdistettu ennen näkemätöntä vihaa, ymmärsin tämän konkreettisesti vieraillessani Auschwitzissa. Siellä ymmärsin kammottavan pahuuden, johon ihminen kykenee sekä vihan Jumalan suunnitelman toteutumista kohtaan. Vihollinen on yrittänyt tuhota moneen kertaan Jumalan suunnitelman toteutumista, mutta hän seisoo kansansa suojana. Me olemme Jumalan suunnitelmassa, voimme olla varmoja Jumalan lupausten toteutumisesta, vaikka joutuisimmekin kohtaamaan vihaa. Jumala pitää huolen meistä.

Matt. 22

Jeesuksen aikana juutalaisten yhteiskunnan opetuksesta vastasivat lainopettajat, jotka opettivat kansaa synagoogassa. Heillä oli oikea tieto asioista ja he haastoivat nyt Jeesusta lain tuntemisessa. Jeesukselle esitetyn kysymyksen tarkoitus ei ollut saada itselle tietoa, vaan asettaa Jeesus ansaan väärästä lain tulkinnasta. Lain käskyjä yli 600, näistä Jeesuksen piti nopeasti löytää suurin käsky. “»Opettaja, mikä on lain suurin käsky?»”Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.»” Matt. 22:36-40‬. Jeesuksen vastaus osoittaa, että meidän tärkein tehtävä on rakastaa koko elämällämme. Jumala on elämämme rakkaus, hän on rakkauden lähde. Rakkaus on vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta uudestisyntymässä. Jumalan rakkaus meissä tuo rakkauden lähimmäiseen ja itseemme. Vaikka itsestä tuntuu, että tämä on mahdotonta, itselle se onkin. Näen itsessäni niin paljon rakkaudettomuutta, mutta voin vain tuoda tänäänkin itseni Jumalan eteen ja anoa, että hän osoittaisi voimansa rakastaa häntä, lähimmäistä ja itseäni.

Mika M