2. Moos. 31 Apt. 24

2. Moos. 31

Apt. 24

Besalel oli aikansa taitavimpia metalli- ja puuartesaaneja. Hän sai tehtäväkseen suunnitella ja valmistaa telttamajan varusteet. Besalel apulaisineen onkin erinomainen esimerkki siitä, kuinka monenlaisia taitoja ja lahjoja Jumala meille antaa käytettäväksi. Besalel tarvitsi työssään Jumalan Henkeä, joka antoi hänelle kaiken tarvittavan viisauden, ymmärryksen, tiedon ja taidon.

Jos Pyhä Henki vaikutti jo Vanhan testamentin ihmisissä näin, niin sitä ennemmin Jumala vaikuttaa nyt meissä kaikissa häneen luottavissa. Kaikkivaltias, Pyhä Jumala on aivan lähellämme ja Jeesus ja Isä asuvat sydämessämme. (ks. Luuk. 17:21 ja Joh. 14:23).

Minne tahansa menemmekin, menemme sinne Jeesuksen kanssa, joulunakin. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että olo on usein aivan muuta. Jumalan läsnäoloa tulee harjoitella. Hänen ohjauksessaan tulee oppia elämään (Ef. 5:18–20).

Jouluna voi olla jopa arkea vaikeampi elää Jumalan läheisyyttä kokien. Joulussamme voi olla paljon risteäviä tahtoja ja tapoja. Läheisemme eivät välttämättä koe Jeesusta tärkeäksi, tai edes usko häneen.

Vaikka emme nyt pystyisi osoittamaan avoimesti uskoamme Jeesukseen toisten joulun viettäjien parissa, Jeesus asuu silti sydämessämme. Hän on tänä jouluna aivan tässä, kanssamme.

Jeesus ei suostu jäämään seimen lapseksi. Jeesus on elämää mullistava voima ja kuoleman voittaja:

Hänen hartioilla(aan) on herraus — hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa— (Jes. 9: 5–6).

Vaikka Jeesus aiheuttaisi vastarintaa läheisissämme, voimme siunata heitä mielessämme erityisesti näinä joulupäivinä. Jeesuksen kanssa on turvallista olla ja mennä mihin tahansa.

Heli