2. Moos. 34 Apt. 27

2. Moos. 34

Jumala käskee Moosesta valmistamaan uudet kivitaulut niiden tilalle, jotka Mooses oli kiivastuksissaan rikkonut. Jos on kiukkuisena sanonut tai tehnyt väärin, voi erehdyksen aina pyrkiä parhaimman mukaan korjaamaan.  Mooses valmisti taulut ja nousi Siinain vuorelle Herran eteen. Jumala ilmaisi Moosekselle olevansa edelleen armollinen ja anteeksiantava Jumala. Toisaalta Jumala ilmaisi myös, että teoilla on aina seurauksensa, jotka saattavat vaikuttaa useankin sukupolven ajan. Olisiko tässä opetusta siitä, että ihmisen ei pitäisi leikkiä Jumalan armolla, eli tarkoituksellisesti tehdä Jumalan tahdon vastaisia asioita, sillä Jumala on pyhä. Vaikka Jumala on armollinen ja antaa anteeksi, voi ihmisen väärillä valinnoilla ja teoilla olla kauaskantoisia seurauksia. Jakeessa 34:10 Herra lupasi uudistaa liiton, mutta sitä ennen Mooses tunnusti kansansa uppiniskaisuuden. Hän ei yrittänyt peitellä kansan syntisyyttä, vaan totesi asian niin kuin se oli. Jumala kuuli Moosesta ja osoitti olevansa armollinen ja muistavansa liittonsa. Samalla tavoin me saamme luottaa siihen, että Jumala muistaa liiton, jonka Hän on Jeesuksessa tehnyt, kun syntisinä tulemme Hänen eteensä. Herra antoi Moosekselle käskyt, joita kansan oli noudatettava. Tähän sisältyi mm. vaatimus olla tekemättä liittoa sen maan asukkaiden kanssa, johon Herra heidät johdattaa, sekä särkeä heidän epäjumalanpalvelukseensa liittyvät paikat. Herra myös varoitti tekemästä jumalankuvia. Ihmisillä on taipumus etsiä itselleen jotakin konkreettista, käsin kosketeltavaa palvonnankohdetta. Voi tuntua helpommalta turvata johonkin näkyvään kuten rahaan, asemaan, tai vaikka vahvaan johtajaan kuin näkymättömään Jumalaan. 2. Moos. 34: 18–26 mainitaan kolme vuotuista juhlaa, joita Jumala kehotti kansaansa viettämään. Lisäksi Jumala muistutti kansaansa levon merkityksestä myös silloin, kun työt ja kiireet painavat päälle. Herra kaikessa viisaudessaan näkee, että ilman lepoa ei kukaan jaksa painaa työtä määräänsä enempää.

Mooseksen laskeutuessa Siinain vuorelta, hänen kasvonsa säteilivät. Mooses ei itse tätä muutosta itsessään huomannut, mutta muut huomasivat. Edelleen, kun joku tulee Herran eteen ja antaa elämänsä Jeesukselle, ei ihminen ole enää sama kuin ennen. Kuinka moni uskoon tullut onkaan kokenut saman. Läheiset alkavat ihmetellä, mitä on tapahtunut, kun koko ihminen on muuttunut jotenkin erilaiseksi. Tämä muutos saattaa olla maailman ihmisten silmissä pelottava, koska se ehkä tiedostamattakin paljastaa ihmiselle hänen syntisyytensä. Siksi uskoon tullutta kaveria on helppo alkaa vieroksua. Näinhän Jumalan valo ihmiselle tekee. Se paljastaa kaiken, eikä siltä voi kätkeytyä. Mooseskin joutui peittämään kasvonsa kohdatessaan ihmiset. Herran eteen Mooses tuli peittämättömin kasvoin. Samoin saamme mekin kasvot peittämättöminä lähestyä Jumalaa Jeesuksen sovitustyön tähden. Jumalaa lähestyminen ei enää pelota, koska Jeesuksen lahjavanhurskauteen puettuina olemme saaneet täydellisen armon.  2.Kor. 3:18: ” Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki.”

Apt. 27

Paavali oli viimein matkalla Roomaan, silloisen maailman keskukseen, johon hänen tavoitteensa Jumalan tahdonmukaisesti oli päästä. Merimatka ei kuitenkaan mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Vaikuttaa siltä, että paholainen halusi keinolla millä hyvällä estää Paavalia pääsemästä määränpäähänsä. Hänen henkensä oli vaarassa useaan otteeseen ja perille pääseminen Roomaan meinasi monin tavoin estyä. Sama kuvio on toistunut lukuisia kertoja historian aikana ja vaikuttaa toistuvan edelleen. Paholainen haluaa aina olla kaikilla mahdollisilla keinoilla estämässä Jumalan suunnitelmien toteutumista ja Jumalan valtakunnan eteenpäin menemistä. Taistelu henkimaailmassa on todellisuutta. Onneksi Jumala on kuitenkin kaikkea ja kaikkia suurempi ja pitää ohjaksia käsissään. Lopultakaan kukaan ei voi estää Jumalan suunnitelmia toteutumasta, vaikka esteitä tielle tulisikin. Jumala voi myös kääntää kaikki ikävät asiat voitokseen. Paavalikin pääsi perille Roomaan niin kuin Jumala oli hänelle puhunut. ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.” (Room. 8:28).

Liisa