2. Moos. 38 Mark. 3

2. Moos. 38

Tässä luvussa kuvataan polttouhrialttarin ja vaskialtaan valmistamista pyhäkköteltan esipihalla. Esipihalla sijaitsee siis polttouhrialttari, joka muistuttaa siitä, että tarvitaan uhri syntien sovitukseksi. Täydellinen anteeksiantamus meillä on Jeesuksen antaman lopullisen ja täydellisen uhrin kautta. Vaskiallasta käytettiin peseytymiseen. Altaasta ja vedestä tulee ensimmäisenä mieleen kaste, ja se viitannee myös syntien pois pesemiseen Jeesuksen sovitustyön kautta. Esipihaa ympäröi verho, joka erottaa pyhän muusta alueesta. Päästäkseen pyhimpään, on siis kuljettava tuon verhon toiselle puolelle. Samoin ihminen pääsee Jumalan yhteyteen ja valtakuntaan vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos haluaa päästä portista sisälle, on kohdattava Jeesus, joka on siis ikään kuin ovi Jumalan valtakuntaan.  Esipihan portin verho oli tehty kirjontatyönä sinipunaisista, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja hienosta pellavasta. Helakanpunaisesta väristä tulee mieleen, että se voisi viitata Jeesuksen vereen. Tarkistin asian. Helakanpunainen tai karmiinin punainen viittaa todellakin Jeesuksen antamaan uhriin. Sinipunaisen langan sininen väri kuvaa taivasta, josta Jeesus tuli maailmaan, ja sinisen ja punaisen yhdistelmä kuvaa sitä, kuinka Jumala tulee ihmiseksi, taivas koskettaa maata. Purppura puolestaan kertoo Jeesuksen kuninkuudesta. Pyhäkköteltan laskelmat oli tehty huolellisesti ja jokaisen antama panos oli tarkasti huomioitu. Jumalaltakaan ei kukaan jää huomiotta, vaan jokainen Hänen omansa on tarkasti tallessa.

Mark. 3

Luku kolme jatkaa Jeesuksen toiminnasta sapattina. Kuten edellisessä luvussa todettiin, sapatti on tarkoitettu ihmiselle levoksi eikä siksi, että sitä pitäisi ulkokultaisesti suorittaa. Tässä luvussa Jeesus parantaa sapattina miehen, jonka käsi on surkastunut, ja joutuu jälleen fariseusten silmätikuksi. Toiminnallaan Jeesus osoittaa, että luonnollisesti lepopäivänä saa tehdä hyvää lähimmäiselle. Puhuttelevaa on myös Jeesuksen vihastuminen fariseusten kylmäkiskoiseen ja laskelmoivaan toimintaan, jossa lähimmäinen jätetään hädässään heitteille ja hänestä tehdään pelkkä objekti saada toinen ansaan. Samoin Jeesus sydämessään murehtii ihmisten paatumusta ja kylmäsydämisyyttä. Jeesuksen parantama mies sai avun vaivaansa, mutta fariseusten viha yltyi.

Jeesus lähtee opetuslapsineen Galileaan, jossa Hän saa seurakseen suuren ihmisjoukon niin juutalaisia kuin pakanoitakin. Väkeä on niin paljon, että venettäkin on pidettävä varalla, jos ihmiset alkaisivat tungeksia liiaksi. Jälleen Jeesus parantaa sairaat ja ajaa ulos riivaajat. Jumalan valtakunta on tullut ihmisten keskelle. Tämän jälkeen Jeesus nousee vuorelle ja valitsee kaksitoista opetuslasta. Jeesuksen opetuslapsia, eli niitä, jotka seurasivat Häntä, oli todennäköisesti isompikin joukko, mutta näistä kahdestatoista tuli Hänen lähipiiriään. Heidät Jeesus lähetti saarnaamaan ja karkottamaan pahoja henkiä. He eivät valinneet Jeesusta vaan Jeesus valitsi heidät. Edelleen Jeesus kutsuu ihmisiä erilaisiin tehtäviin, ja koska Hän kutsuu, Hän myös ottaa vastuun.

Opetuslasten valinnan jälkeen Markus kertoo Jeesuksen palaavan kotiin. Kotiin palattua vastassa ovat omaiset, jotka eivät ymmärrä lainkaan Jeesuksen toimintaa, eivätkä osaa ajatella muuta kuin, että Jeesus olisi järjiltään. Jokaisen, joka Jeesuksesta kuulee, on suhtauduttava Häneen jollakin tavalla. Onko Hän vain hyvä opettaja, mielenvikainen, vai Jumalan Poika?  Kirjanoppineet suhtautuivat Jeesukseen riivaajien päämiehenä. Jeesus ei kuitenkaan jätä asiaa sikseen, vaan haluaa heidänkin ymmärtävän, kuka Hän todella on. Jos Hän olisi paholaisen nimissä ajanut ulos pahoja henkiä, olisi pahuuden henkivalloissa ollut käynnissä sisällissota, joka olisi lopulta tuhonnut koko pahan imperiumin. Ja toisaalta, paholaisen valtakuntaan voi tunkeutua ja hänet voi sitoa vain häntä suurempi ja korkeampi. Pahuuden valta kukistui lopullisesti, kun Jeesus nousi kuolleista. Se ei voi enää pitää ihmistä otteessaan, vaan jokaisella Jeesukseen uskovalla on pääsy Jumalan valtakuntaan ja iankaikkiseen elämään. Puheessaan Jeesus nostaa esiin myös ainoan anteeksi antamattoman synnin eli Pyhän Hengen pilkan. Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa Kristusta ja synnyttää uskoa. Vakuuttaa, että Jeesus on ainoa tie, totuus ja elämä. Jos joku kaikista Pyhän hengen vakuutteluista huolimatta ei sittenkään halua ottaa Jeesusta vastaan, Hän on käytännössä pelastuksen ulkopuolella, eikä voi saada syntejään anteeksi. Tällöin ihminen torjuu luotaan ainoan auttajan, ainoan, joka voi hänet pelastaa. Jokainen, joka on ottanut Jeesuksen vastaan eli tullut uskoon, saa puolestaan vakuuttua siitä, että kaikki hänen syntinsä on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä. Room. 8:1-2 ”Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.”

Kolmannessa luvussa kerrotaan vielä Jeesuksen äidin ja veljien saapumisesta tapaamaan Häntä. He pyytävät Jeesusta luokseen. Sen sijaan, että Jeesus oikopäätä näin toimisi, Hän antaa kuulijoille aihetta pohtia, ketkä kaikki todella ovat hänen äitinsä, sisarensa ja veljensä. Jeesuksen antama vastaus kuulostaa aluksi aika tylyltä, mutta on tarkemmin ajateltuna lohdullinen. Ihan jokainen, joka uskoo Jeesukseen, kuuluu Hänen perheväkeensä. Miten mahtavaa on saada kuulua Jeesuksen perheeseen!

Liisa