Ps. 13 Room. 3

Ps. 13

Room. 3

 

Jakeet 21-26 kiteyttävät ihmisen ja Jumalan välisen suhteen perusasioita. Kaikki ovat tehneet syntiä, olemme osallisia syntiinlankeemuksesta. Paavali viittaa lukuohjelmassamme huomenna olevaan Psalmiin 14. Jumalan ja ihmisen välillä on kuilu. Jumala hyväksyy ihmisen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Juutalaiset ja pakanat ovat samassa asemassa, kaikki pelastuvat armosta ja uskosta Jeesukseen. 

Roomalaiskirje on Paavalin tärkein kirje, siinä painottuu opillinen puoli. Monet sanat vaativat miettimistä, että ne pystyy ymmärrettävästi selittämään sellaiselle, jolle ne ovat vieraampia käsitteitä. Olen oppinut ja tottunut kiteyttämään perusasiat neljään kohtaan. Ensinnäkin Jumala rakastaa meitä ja on luonut kaiken. Toinen näkökulma on se, että syntiinlankeemus erotti ihmisen Jumalasta. Jumalan ratkaisu tähän oli se, että Hän lähetti Poikansa tähän maailmaan. Jeesus syntyi ihmiseksi, kuoli syntiemme tähden ja nousi kuolleista. Neljäs näkökulma liittyy uskoon. Kun uskon syntyy sisimmässäni ja turvaudun Jeesukseen, niin minusta tulee Jumalan lapsi. 

Näin olen yrittänyt selittää myös maahanmuuttajille uskon syntymistä. Olen huomannut, että tässä auttaa se, jos ihminen saa kokemuksen Jeesuksesta. Kerran eräs maahanmuuttaja pyysi rukousta halvaantuneen isänsä puolesta. Ihme tapahtui ja hänen isänsä nousi pian tämän jälkeen sängystä omassa maassaan. Ystävämme totesi tämän jälkeen, että nyt hän tietää Jeesuksen olevan kaikista voimakkain. Hänestä tuli kristitty ja hän on sitä edelleen. Tarvitaan Raamatun selittämistä ja rukousta, Jeesuksen kohtaamista.

Mika