Ps. 29 1. Kor. 3

Ps. 29

Me uskomme kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan herraan. ”Herran valtaistuin on taivaan vesien yllä, hän hallitsee kuninkaana iäti.” Psalmit‬ ‭29:10‬ ‭Jumalamme on kaikkivaltias, kaikkialla läsnäoleva, kaiken Herra. Hän on voimallinen Jumala, jonka edessä koko maa vapisee. Hänelle ei mikään ole mahdotonta. Hän antaa voiman kansalleen, meille. Häneen saamme uskoa, hänen kanssaan meillä on rauha. “Herra antaa voiman kansalleen, rauhalla hän kansaansa siunaa.” Psalmit‬ ‭29:11 Emme ole enää vihollisuussuhteessa häneen, kun Jeesuksen sovitustyön tähden olemme saaneet rauhan Jumalan kanssa. Efes.‬ ‭2:14‬ Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot, tunnustakaa Herran kunnia ja voima! Tunnustakaa hänen nimensä kunnia! Kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen!” Psalmit‬ ‭29:1-2‬ ‭‭‬ Kaikessa mitä elämässämme olemme saaneet, tehneet hyvää kuuluu kunnia Jumalalle.

1. Kor. 3

Uudestisyntymisen ihmeessä saamme uuden luonnon, heräämme eloon. Meihin jää kuitenkin elämään vanha luonto, johon Paavali viittaa. Korinttilaisten kohdalla yksi vanhan luonnon merkkejä oli riitaisuus ja kateus. “Sillä olette yhä vanhan luontonne vallassa. Kun teillä kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät.” 1. korinttilaisille‬ ‭3:3. Riidoista puolestaan kertoi puolueisiin jakaantuminen. Paavali osoittaa istuttajan ja kastelijan esimerkillä erilaisten palvelutehtävien merkitystä. Meillä on erilaisia tehtäviä, mutta kaikki me olemme palvelijoita. Kenenkään tehtävä ei ole vähäpätöisempi. “Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun.” 1. kor.‬ ‭3:7‬ Jeesus Kristus on kaiken perustus. Kukin voi rakentaa perustukselle, miten haluaa. Rakennusaineita voi käyttää mitä vain. ‬Lopulta tuli koettelee rakennuksen kestävyyden.

Kateus ja riita repivät seurakuntaa eikä sellainen kestä tulta. Tarvitsemme Jumalan viisautta ratkoaksemme väärinkäsityksiä. Tarvitsemme Jumalan Pyhän Hengen voimaa ettemme elä vanhan luontomme mukaan. Meidän tulee tunnustaa toistemme lahjat ja iloita erilaisista lahjoista, ihmisistä, mielipiteistä, persoonista. Kun kohtaamme omassa itsessämme kateutta tai muuta riitaa aiheuttavaa niin tunnustetaan se. Turvaudutaan yhdessä Jumalan viisauteen ja voimaan, palvellaan yhdessä. Muistetaan tämä: Kaikkihan on teidän: mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan.”1. korinttilaisille‬ ‭3:21, 23‬

Mika M