Ps. 40 1. Kor. 14

Ps. 40

1. Kor. 14

Psalmi 40 vaikuttaa hyvin uusitestamentilliselta. Ihan psalmin alussa näkyy mielestäni Jumalan kolme persoonaa (jakeet 2-4): Isä Jumala (Herra), Poika Jeesus Kristus (kallio) ja Pyhä Henki (uusi virsi, kiitoslaulu Jumalamme ylistykseksi).

Psalmin alku ja loppu tuntuvat myös liittyvän yhteen. Molemmissa näkyy ja tuntuu Herran odotus. Daavidin maininta köyhyydestä ja avuttomuudesta (jae 18) pitänee ymmärtää hengellisesti. Jeesuskin julistaa vuorisaarnan alussa autuaiksi hengessään köyhät, ”sillä heidän on Jumalan valtakunta” (Matt. 5:3). Paavali puolestaan oli saanut Herralta vastauksen, jonka mukaan ”voima tulee täydelliseksi heikkoudessa” (2. Kor. 12:9). Tämän vuoksi Paavali ylpeili mieluimmin heikkoudestaan, jotta häneen ”asettuisi Kristuksen voima”.

Daavidin ja Paavalin esimerkit osoittavat, ettei se haittaa, jos koemme olevamme hengellisesti köyhiä, avuttomia ja heikkoja. Heidän tavoin saamme ja voimme odottaa sitä, että Herra on ”apuni ja pelastajani” (Ps. 40:18).

Pekka