3. Moos. 8, 2. Kor. 7

3. Moos. 8

Aaron poikineen vihittiin papeiksi. Vihkimisseremonian keskiössä oli kuitenkin taas kerran kuvaus uhrista. Kun Topi Viitasalo vihittiin KohtaamisPaikan toiminnanjohtajaksi, keskiössä oli kehotus pysyä Jeesuksessa. Tämä kuvastaa mielestäni hyvin sitä eroa, mikä on uuden ja vanhan liiton välillä. Sääntöjen pikkutarkka noudattaminen vaihtui suhteeseen. 

Tässä luvussa toistuvat sanat ”näin on Herra käskenyt”.  Mooses halusi noudattaa Jumalan tahtoa aina, ymmärsipä hän itse asiaa tai ei. Hänen asenteestaan on paljon opittavaa. Minusta tuntuu, että tässä on kaksi ääripäätä. Toinen on jyrkkä lakihenkisyys ja toinen on ajatus siitä, että voin elää ihan miten haluan. Tässä kannattaa muistaa Paavalin sanat Galatalaiskirjeessä: 

Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne.  Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: »Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» 

2. Kor. 7

Eilisen luvun loppu sopii sisältönsä puolesta yhteen tämänpäiväisen luvun alun kanssa. Eilen kehotettiin välttämään epäjumalien palvelemista, kun taas tänään luku alkoi ohjeella pyhittää koko elämä Jumalalle.  Epäjumalien palveleminen oli tuohon aikaan osa normaalia elämää.  Lisäksi yhteiskunta oli niin yhteisöllinen, että kaikki huomasivat, jos joku esimerkiksi  lopetti temppelissä käymisen tai jättäytyi pois monista eri jumalien kunniaksi järjestetyistä juhlista.  On selvää, että monia kristittyjä tällainen ”eristäytyminen” mietitytti. Vaikka oli selvää, että usko Jeesukseen ei sopinut yhteen epäjumalien palvelemisen kanssa, niin silti houkutus mennä mukaan saattoi olla aika suuri.  Rivien välistä olen lukevinani, että jotkut lankesivatkin kiusaukseen.  Kuulen tässä ja edellisessä luvussa Roomalaiskirjeen kaikuja. Syynä elämän pyhittämisessä Jumalalle on Hänen läsnäolonsa. Hän on luvannut olla meidän kanssamme ja se yhteys on vaalimisen arvoinen.  

Mutta Paavali vaali myös ihmissuhteita! Hän käyttää koko luvun lopun korinttilaisten kehumiseen. Tuota haluan oppia lisää.

Marko