3 Moos. 21 Ef. 1

3 Moos. 21

Kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 21 kuvataan pappien pyhyyttä koskevia säädöksiä. Kun niitä lukee, ne kuulostavat varsin kovilta vaatimuksilta. Mitään epäpyhää ei saa päästää kaikkein pyhimpään, Jumalan läsnäoloon. Jumala on pyhä, ja kaikki mikä ei ole pyhää tuhoutuu hänen edessään. Näin käy myös jokaiselle, joka tulee Jumalan eteen ilman Jeesuksen antamaa lahjavanhurskautta. Ainoastaan pukeutuneena Kristukseen, olemme kelvolliset Isän luokse.

Jakeesta 17 alkaen kuvataan erilaisia ulkoisia vammoja, jotka estivät ylipappina toimimisen. Ylipappi oli Jeesuksen esikuva aivan kuten virheettömät uhrikaritsatkin. Heidän piti siis kuvata Jeesusta, joka on täydellinen. Huomion arvoista on, että niitä henkilöitä, joilla oli jokin vamma, ei kuitenkaan eristetty tai piilotettu. He saivat syödä Jumalansa leipää, vaikka eivät saaneetkaan toimittaa ylipapin tehtäviä. Jumalalle jokainen ihminen on tärkeä ja jokaiselle on oma tehtävänsä, vaikka hän olisi syystä tai toisesta kyvytön johonkin tiettyyn työhön.

Ef. 1

Efesolaiskirje on apostoli Paavalin vankeudessaan kirjoittama kirje. Kirjeensä alussa Paavali opettaa, että Jumala on jo edeltä määrännyt meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta (jae 5). Jumala tiesi jo ennalta, miten ihminen lankeaa syntiin, joutuu eroon Jumalasta, ja toisaalta mistä ja miten tähän löytyy apu. Keskiössä on Jeesus ja pelastus, joka annetaan ainoastaan Hänen kauttaan. Jumala ei määrännyt meitä pelastumaan omin voimin omien ansioidemme kautta, vaan Jeesuksen kautta. Kun ihminen kuulee evankeliumin ja ottaa sen vastaan, hän saa luvatun Pyhän Hengen sinetin, joka ilmoittaa kenelle kristitty kuuluu. Hän ei ole enää tämän maailman ruhtinaan orja vaan Jumalan lapsi, Jumalan perheväkeen kuuluva täysivaltainen jäsen. Jonakin päivänä Jeesus tulee lunastamaan maailmasta omaisuutensa, eli jokaisen, jolla on Pyhä Henki. Paavali puhuu myös siitä toivosta, johon meidät on kutsuttu, ja siitä perintöosasta, joka meille on annettu. Saamme siten ilolla ja innolla odottaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemusta ja lunastuksemme täyteyttä.

Jeesus Kristus on seurakunnan pää, ja Hänet Jumala on asettanut kaiken yläpuolelle niin tässä ajassa kuin tulevassa. Ylistys ja kunnia annetaan Kristukselle, jolle se kuuluu. On turvallista tietää, että rakastava Jeesus, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, johtaa ruumistaan eli seurakuntaansa ja jokaista sen jäsentä. Koko maailmanlaajuinen seurakunta on siis Kristuksen ruumis, joka palvelee samaa Jumalaa sillä voimalla, jonka Herra meille antaa. Vaikka olisimme piskuinen lauma, meitä on kuitenkin monta. On hienoa saada eri puolilla maailmaa tuntea yhteenkuuluvuutta Pyhän hengen kautta toisiin Jeesuksen seuraajiin, vaikka yhteistä kieltä ei aina olisikaan, tai jotkin käytänteet olisivat erilaisia kuin mihin on itse tottunut. Me kaikki palvelemme kuitenkin samaa Jumalaa ja olemme siten myös siskoja ja veljiä keskenämme.

Ensimmäisessä luvussa Paavali kertoo rukoilevansa efesolaisten puolesta, jotta he oppisivat tuntemaan Jeesuksen yhä paremmin, ja että he ymmärtäisivät, millainen toivo heillä on. Itse ainakin tarvitsen jatkuvaa muistutusta siitä kuka ja millainen Jumala on, ja tähän auttaa parhaiten Jumalan sanan tankkaaminen, kuten esimerkiksi niiden raamatunkohtien lukeminen, jotka muistuttavat Jumalan armosta, rakkaudesta ja huolenpidosta, sekä toisaalta Hänen ominaisuuksistaan. Haastavissa olosuhteissa, vaikeuksien keskellä, tai silloin, kun maailma näyttää menevän vain hullummaksi, on kuitenkin aina toivo. Toivo todella on se, mikä kantaa, sekä luottamus siihen, että kaikkivaltias Jeesus, ruumiinsa pää ja johtaja, on sanansa mukaisesti jokaisen omansa kanssa ihan jokaisena päivänä ja johdattaa myös kuoleman rajan yli. Minulle tuo iloa ja toivoa myös ajatus siitä, että saan olla osaltani tekemässä Jumalan valtakunnan työtä niin kauan kuin minua täällä tarvitaan. Lisäksi odotan Jeesuksen paluuta noutamaan seurakuntaansa, sillä siihenkin sisältyy mitä ihanimman toivon täyttymys. Ja vielä, voimaa jokaiseen päivään antaa se, että ruumiini on Pyhän Hengen temppeli, jossa Jumala itse Pyhän Henkensä kautta asuu. ”Luoja tietää jo tulevan, olet suojassa Jumalan, osa suurinta suunnitelmaa.” (Rukouslauluja: Kevät)

Liisa