4 Moos. 8 Luuk. 9

4 Moos. 8

Tässä luvussa järjestetään leeviläisten palvelutoimi ja siihen liittyvään puhdistautumiseen annetaan tarkat ohjeet. Leeviläisillä oli sijaisen rooli. Herralle olisivat kuuluneet kaikki esikoiset, mutta leeviläiset määrättiin olemaan esikoisten sijaisia (16-18). Leeviläiset olivat Aaronin ja hänen poikiensa alaisia. Kaikki toimitukset tehtiin niin kuin Herra oli Mooseksen kautta määrännyt.

Jäin pohtimaan, tarvitsiko Herra nämä määritellyt pyhäkön toiminnot vai olivatko nämä pantava toimeen siksi, että kansa olisi pysynyt tietoisena syntisyydestään ja tarpeestaan pysyä Herransa lähellä. Palvelutehtävään astuttiin 25-vuotiaana ja siitä vapauduttiin 50-vuotiaana. 50 vuotta täyttäneet saivat auttaa veljiään palvelutehtävissä, mutta heidän ei enää tarvinnut toimittaa pyhäkköteltan toimia. Varsin alhainen eläköitymisikä!

Elämässä on erilaisia palvelustehtävien aikajaksoja. Joskus pitkiä kausia, joskus lyhyempiä. Kutsuja on silti koko ajan sama. Avustaminen on yksi armolahja UT:n puolella. Mitään ajanjaksoa tai tehtävää ei voi arvottaa inhimillisin mittarein. Meidän tämän päivän tehtävät ovat palvelutehtäviä kaikessa arkisuudessaan. Asenne rakentukoon sen mukaan.

Luuk. 9

Opetuslapset saivat erikoisen tehtävän luvun alussa. Jeesus kutsui, antoi voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. Mukaan sai ottaa tuskin mitään. Opetuslapset lähetettiin uskon varassa ja erikoisiin tehtäviin. Kiintoisaa on, että Jeesus ei puhuttele heitä yksikössä vaan monikossa. Kukaan ei ilmeisesti lähtenyt tehtävään yksin. Ja jos joku torjui heidät, ohje oli lähteä pois. Minnekään ei jääty siis jänkkäämään ja perustelemalla perustelemaan lähettäjän asiaa.

Missähän olisi vastaanottavaisia sydämiä tänään ja näinä aikoina?

Pirkko