4 Moos. 10 Luuk. 11

4 Moos. 10

Herra opetti kansalle viestintätapoja ja -kulttuuria, miten milloinkin puhallettiin torviin ja mitä äänet merkitsivät. Jae 8 ohjeistaa ”Tätä määräystä teidän on noudatettava sukupolvesta toiseen”. Tämä on muistutus siitä, etteivät Jumalan ohjeet tai määräykset ole sukupolvikokemuksia tai noin vain uudelleen määriteltävissä. Olen taipuvainen mukautumaan tämän maailman mukaan ja ohittamaan Jumalan ohjeita ja arvokkaana pitämää. Jos tunnistat saman, tunnustetaan ja turvaudutaan anteeksiantoon ja Jeesuksen meille hankkimaan kelpaavuuteen Isän edessä.

Luvun lopussa on meillekin sopivat rukoukset liikkeelle lähtöön ja pysähtymiseen (35-36) ”Kulje edellämme, Herra! Hajota vihollisesi, karkota vastustajat tieltäsi! Jää luoksemme, Herra…”

Luuk. 11

Tässä luvussa juutuin Jeesuksen puheeseen fariseuksille ja lainopettajille. Niin helposti rakennamme uskon ympärille systeemejä, jotka ovat enemmän luotaan työntäviä kuin Jumalan yhteyteen kutsuvia. Ja kummallisten sääntöjen tai tapojen myötä leimataan koko kristinusko uskonnoksi muiden uskontojen joukkoon. Millaisen puheen Jeesus pitäisi meidän aikanamme?

Nyt on aika palata ihan pelkistettyyn perusasiaan, Jeesukseen ja täysin täytettyyn työhön, ristin työhön ja sen kautta saatavaan vanhurskauteen, kelpaamiseen Jumalalle. Jeesus on tutustumisen arvoinen tyyppi.

Pirkko