4 Moos. 12 Luuk. 13

4 Moos. 12

Mooses rukka, nyt isketään hänen auktoriteettiinsa ja läheltä, sisarusten taholta. Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta ja kokivat olevansa vailla Jumalan suoraa puhetta, sitä, miten Jumala puhui Moosekselle.  Kateus iski. Jakeessa 4 sanotaan, että Herra sanoi Moosekselle, Aaronille ja Mirjamille… Herra siis puhui nyt kaikille. Ja pyhäkköteltan ovelta Herra kutsui Aaronin ja Mirjamin ja Herra puhui. Saivat mitä halusivat. Herra sanoi, miten asiat olivat, hän puhuu Moosekselle suoraan. Ja Herra kysyi lopulta, kuinka Aaron ja Mirjam uskalsivat nousta Moosesta vastaan. Rangaistuskin kapinoinnista tuli häpeän kanssa.

Hengellisesti ajatellen seurakuntien johtajia vastaan nouseminen on epäviisasta. Kaikessa on järjestys, Jumalan järjestys. Palvomme samaa Jeesusta, meillä on erilaisia tehtäviä, virkoja. Johtajat tarvitsevat tuen ja rukouksen, ei vastustusta. Jeesus, siunaa kirkkomme, seurakuntien ja uskonyhteisöjen johtajia tänään, vahvista heitä kaikenlaisen myllytyksen keskellä.

Luuk. 13

Jeesus paransi sapattina. Niin nautin näistä Jeesuksen teoista, jotka haastavat vallitsevan järjestelmän säännöt. Arkijärkikin sanoo, että kärsivää ihmistä pitää auttaa oli mikä tahansa viikonpäivä. Miten ihmeen siitä sapatista oli saatu tehdyksi niin hankala päivä? Hurja määrä sääntöjä, mitä ei saa sapattina tehdä. Ja Jeesus paransi, ja vieläpä synagogassa. Parantunut nainen sai suuren lahjan sapattina. Parantava Jeesus voi toimia meidänkin sapatteina – vaikkapa sunnuntain Jumalan palveluksissa (tahallaan kirjoitan sanan näin). Kun Jumala palvelee, hän tekee sen ajallaan, annetaan hänelle tilaa.

Pirkko