4 Moos. 15 Luuk. 16

4 Moos. 15

Luuk. 16

Tämä luku on ensilukemalta varsin vaikeasti selitettävissä. Keskityn tänään luvun lopun kertomukseen rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, 16:19-31. Rikkaan miehen elämä keskittyi sosiaaliseen elämään ja juhlintaan. Se ei sinänsä ollut syy hänen osaansa kuoleman jälkeen. Rikkaan miehen näköpiiriin osui päivittäin köyhä ja sairas Lasarus. Nimi Lasarus tarkoittaa ‘Jumala auttaa’. Lasaruksen elämä oli ulkonaisesti vaikeaa koko elämän ajan, mutta hän näyttää säilyttäneen uskon Jumalaan kaiken keskellä. Kuolemassa miesten tilanteet vaihtunut päälaelleen.

Rikas mies pyysi Abrahamilta, että tämä lähettäisi jonkun varoittamaan hänen veljiään kuoleman jälkeisestä elämästä ja tuomiosta. Abrahamin mukaan rikkaan miehen veljillä oli jo Raamatun sana (Mooses ja profeetat). Ilman sitä heissä ei syntyisi uskoa, vaikka tapahtuisi suuria ihmeitä. 

Kun tätä kertomusta miettii, niin se puhuu varsin vahvasti. Ensinnäkin se puhuu siitä, että monella tavalla köyhiä lähimmäisiä pitää auttaa tässä elämässä. Myöhemmin se ei ole enää mahdollista. Toiseksi kertomus puhuu siitä, että suhde Jumalaan ja Jeesukseen kuuluu hoitaa kuntoon tämän elämän aikana. 

Tämän tekstin äärellä voin pysähtyä kiittämään Jumalaa siitä, että Hän ei jättänyt meitä monin tavoin köyhiä yksin ja avuttomiksi tähän maailmaan, vaan Hän tuli Jeesuksessa ihmiseksi. Jeesuksen ristissä ja ylösnousemuksessa Hän lahjoittaa elämän jo nyt ja kerran iankaikkisen elämän. 

Mika