4 Moos. 18 Luuk. 19

4 Moos. 18

Luuk. 19

Edellisessä luvussa oli rikas mies, joka lähti murheellisena Jeesuksen luota pois. Tämän päivän luvussa esiintyy toinen rikas mies, Sakkeus. Sakkeuksen koti täyttyi ilosta Jeesuksen vieraillessa siellä. Sakkeuksen elämä muuttui tuona päivänä. Miten näiden kahden rikkaan miehen kohtaaminen Jeesuksen kanssa erosi toisistaan?

Edellisen luvun rikas mies lähestyi Jeesusta kysyen sitä, mitä hänen tulisi tehdä periäkseen iankaikkisen elämän. Sakkeus puolestaan halusi nähdä, millainen mies Jeesus on. Hän oli epäilemättä hyvin epäsuosittu mies kansan parissa. Hän oli rikas, mutta elämästä puuttui jotain. Jeesus kutsui Sakkeusta nimeltä ja halusi vierailla tuon syntisen miehen identiteettiä kantavan miehen luona. Jeesuksen osoittama hyväksyntä ja rakkaus sai aikaan muutoksen. Sakkeuksesta tuli iloinen ja antelias mies. Hän halusi korvata tekemänsä vääryydet.

Kertomus Sakkeuksesta kiteyttää hyvin opetuksen, joka liittyy englannin kielen sanoihin sanoihin bless (siunata), belong (kuulua), believe (uskoa), behave (käyttäytyä). Topi opetti näistä sanoista viime sunnuntain KohtaamisPaikassa. Elämän muutos on listan viimeisenä. Muutosta edeltää se, että ihminen saa ensin kokemuksen kuulumisesta ja rakkaudellisesta yhteydestä. Sen myötä usko löytyy ja vahvistuu. Tämä johtaa elämän muuttumiseen. Jos vaadimme ihmisiltä elämän muutosta seurakuntaan tulemisen ehtona, niin usko ja todellinen muutos voi jäädä syntymättä. 

Mika