4 Moos. 25 Fil. 2

4 Moos. 25

Päivän Vanhan testamentin luku kertoo inhimillisyydestä, joka meissä kaikissa asuu: kun joku arvostamamme ja ihailemamme henkilö toimii vastoin Jumalan tahtoa, alamme mekin usein pikkuhiljaa luisua siihen suuntaan, että ehkäpä Jumalan tahdosta ei tarvitse niinkään välittää. Tämä on inhimillistä ja kuuluu siihen, miten meidät on rakennettu: me haluamme kuulua laumaan ja olla ystäviä toisillemme. Eli tavallaan taustalla on äärimmäisen luonnollisia ja hyviä mekanismeja. Jumala tietää tämän ja on siksi antanut meille ohjeita tältä suojautumiseen, kuten sen, että seurakuntien tulisi suojautua harhaopeilta (esim. Tit. 3:10), ja että yksittäisen kristityn ei tulisi laiminlyödä seurakunnan kokouksia (Hepr. 10:25). Jotkut laskevat mukaan myös sen, että avioliitto tulisi solmia lähtökohtaisesti vain uskovien kesken (2. Kor. 6:14). Oli käytännön toteutus mitä tahansa, on tärkeää tiedostaa, että me olemme lauma-ajattelijoita, ja jokaisen meistä tulee vetää omat rajamme tältä suojautumiseen. 

Fil. 2

Filippiläiskirjeen toisessa luvussa on kehotuksia Jumalan mielen mukaiseen elämään sekä käytännön kerrontaa siitä, ketkä tulevat milloinkin käymään seurakunnassa. Luvun alkupuolella Paavali kehottaa yksimielisyyteen. Pysähdyin tänään miettimään, mitähän se mahtaa tarkoittaa. Onko se sitä, että ollaan kaikesta samaa mieltä, vai sitä, että erimielisyydet eivät nouse keskiöön niin, että kaiken keskiössä säilyy rakkaus ja kunnioitus? Kontekstista päätellen jälkimmäinen vaihtoehto ei olisi välttämättä ollenkaan poissuljettu. Pohdimme muutama viikko sitten seurakunnan iltakokoontumisessa, että jos nyt ihan oikeasti ajatellaan, niin olisiko meidän mielestämme täydellinen kristikunta sellainen, jossa oltaisiin kaikesta täysin samaa mieltä. Tulimme siihen lopputulokseen, että ehkä oikeastaan ei. Niin kliseistä kuin se onkin, niin onhan erilaisuus rikkautta. Mutta! Jos palataan tekstiin, niin tärkeää on kuitenkin se, että erimielisyys ei muodostu vihamielisyydeksi. Jos esittämäni tulkinta tästä raamatunkohdasta on mahdollinen, se haastaa meitä entistä enemmän keskinäiseen rakkauteen ja arvostukseen.

Esteri