5 Moos. 10 2. Tim. 1

5. Moos. 10

2. Tim. 1

”Pidä meissä asuvan Pyhän Hengen avulla tallessa se hyvä, mikä on uskottu haltuusi.”

Tämä virke puhutteli tämän päivän tekstistä eniten. Jumala on antanut meille monenlaisia asioita: taitoja, ominaisuuksia, toisille omaisuutta. 

Meidän olisi hyvä oppia arvostamaan näitä asioita.

Joku voi vähätellä sitä mitä itsellään on. Jumalan valtakunnassa asiat ovat kuitenkin toisin. Tämän maailman silmissä pieni ja vähäinen taito, ominaisuus jne. voi muuttaa yksittäisten ihmisten, yhteisöjen, kansakuntien ja jopa koko maailman suunnan.

Ja tässäkään Jumala ei jätä meitä yksin, vaan Jumala on antanut meille Pyhän Hengen että osaisimme säilyttää ja käyttää oikein sitä mitä meille on uskottu.  

Tomppa