5 Moos. 24 Hepr. 7

5. Moos. 24

Hepr. 7

On silmiä avartavaa lukea rinnakkain 5. Mooseksen kirjaan kirjattuja lakeja ja heprealaiskirjettä. Jumalan laki ja Vanhan testamentin pappisvirat tarkoitettiin vain hetkeksi. Sitä on käsitelty näissä viimeksi lukemissamme Heprealaiskirjeen luvuissa, joissa verrataan Aaronin pappeutta ja Kristuksen pappeutta (vrt. Hepr. 7:12). On jännittävää huomata, että jo ensimmäisessä Mooseksen Aabraham kohtasikin pappi Melkisedekin kohdatessaan Kristuksen. Jeesus Kristus oli luomassa maailmaa Isän Jumalan kanssa. (esim. Hepr. 1:10; Psa 102: 2–28). Hän on itse Jumala, ei Jumalan luoma. Sen vuoksi Jeesus pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka lähestyvät hänen kauttaan Jumalaa (Hepr. 7:25).

Jeesus elää iäti ja rukoilee meidän puolestamme! Siinä rukouksessa onkin voimaa.

Heli