Joos. 20, Joh. 11

Joos. 20

Joh. 11

Evankeliumeissa on kolme tapausta, joissa Jeesus herätti ihmisen kuolleista: Jairoksen tytär, Nainin lesken ainoa poika ja Lasarus. Lasaruksen herättäminen kerrotaan kaikkein laajimmin ja se vaikuttaa järisyttävältä ihmeeltä, sillä Lasarus oli ollut kuolleena jo neljättä päivää. Lasarus ja tämän siskot olivat Jeesukselle erityisen läheisiä ihmisiä. Jeesus liikuttui ja itki nähdessään ihmisten surun ja kaipauksen. 

Jeesus sanoi Lasaruksen haudalla tärkeät sanat: “Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” 10:25-26. 

Nuo jakeet ovat meille hyvin keskeisiä sen takia, että kuolema on suurin vihollisemme. Jeesus ei herättänyt kovin monia kuolleista, mutta kaikki tapaukset ovat merkkejä siitä, että Jeesuksella on valta kuoleman yli. Ne muistuttavat siitä, että kerran kaikki herätetään kuolleista, eikä kuolemaa ole enää sen jälkeen. Jeesuksen oma ristinkuolema ja ylösnousemus olivat hetkiä, jotka muuttivat käsityksemme kuolemasta. Kuolema on voitettu! Jeesus ei tullut vain tätä elämää varten, vaan Hän antaa iankaikkisen elämän ja toivon jälleennäkemisestä.

Mika