Tuom. 12, 2. Joh. 1

Tämän päivän tekstiä lukiessani mietin kuinka monesti olen unohtanut sen mikä on Kristuksen seuraamisessa oleellista, rakkaus, toistemme rakastaminen. Luvussa alussa sana rakkaus esiintyy eri muodoissaan melkein joka lauseessa. Kirjeen kirjoittaja Johannes kuvaa kuinka hän rakastaa kirjeen vastaanottajia ja kuinka kirjeen vastaanottajat rakastavat toisiaan. Armo, laupeus ja rauha tulee Isä Jumalalta, Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta totuudessa ja rakkaudessa. Rakkaus liittyy yhteen totuuden kanssa. Armo, laupeus ja rauha liittyvät puolestaan totuuteen ja rakkauteen. Totuuden vastakohtana kuvataan harhaan mennyttä oppia. Kristuksen ihmisyyden kieltäminen on harhaan mennyt oppi. Totuus on se, että Kristus kuoli syntiemme tähden ja ylösnousi vanhurskauttamisemme tähden. Totuuden unohtaminen omasta itsestämme johtaa harhaan. Totuus, että tarvitsemme Jumalan rakkautta pelastuaksemme synnin tuhovoimalta elämässämme. Jumalan rakkaus on ilmestynyt ihmisessä, Kristuksessa Jeesuksessa. Ilman ihmiseksi tullutta Jumalaa, emme voisi olla sovitettuja. Sovitus sanaa käytetään kreikassa orjien vapauttamiseen orjuudesta. Synti on orjuuttanut meitä ja pitänyt meidät erossa rakkaudesta, olemme olleet orpoja, mutta lunastettuina olemme Jumalan lapsia. Tarvitsemme totuutta itsestämme, tarvitsemme totuutta syntisyydestämme voidaksemme ottaa vastaan rakkauden, Kristuksen lunastusmaksun synneistämme ja osamme Jumalan lapsina.

Meidän ei tarvitse kantaa syyllisyyttämme, koska Kristus on sen kantanut. Hän tuli syylliseksi takiamme. Sen takia me voimme elää totuudessa ja rakkaudessa. Isä Jumala ja Poika Kristus Jeesus haluaa Pyhän Henkensä kautta muistuttaa meitä rakkaudestaan ja totuudestaan. Ymmärtäessämme totuuden itsestämme voimme ymmärtää, miten suuri armo on kohdannut meitä. Tämän ymmärtäminen pitäisi johtaa armollisuuteen toisia vajavaisia kohtaan, laupeuden tekoihin suhteessa toisiin ja rauhan välittämiseen toisille. Kaikessa muistaen, ettei minun tehtäväni ole rangaista itseäni eikä toisia. Saatuani rauhan Jumalan kanssa, voin tätä rauhan sanomaa välittää muille, muistaen rakkauden ja totuuden. Kristus ihmisenä ymmärtää heikkouteni ja on jatkuvasti armollinen minua kohtaan ja hänen ristinsä työn tähden voin olla rauhassa hänen edessään. 

Tulkoon osaksemme armo, laupeus ja rauha tänäänkin.

Tuom. 12

2. Joh. 1

Mika M