Ruut. 1, Ilm. 8

Ruut. 1

Ilm. 8

Aikamedian Sana elämään -kommentaariraamatun mukaan Ruutin kirja ajoittuu Tuomarien kauden jälkeiseen aikaan (1375-1050 eKr.). Kirjan historiallisena taustana on ”Israelin historian pimeä vaihe, jolloin kansa eli omien mielihalujensa eikä Jumalan tahdon mukaan” (ks. esim. Tuom. 17:6). Kirjan kirjoittaja on tuntematon. Kirjan päämääränä on ”kertoa, miten kolme ihmistä (Ruut, Noomi ja Boas) osoittavat uskollisuutta Jumalaa kohtaan silloinkin, kun yhteiskunta heidän ympärillään on luhistumassa”.

Elimelek perheineen muutti Moabin maahan, joka sijaitsi Kuolleenmeren itäpuolella. Matkaa Betlehemistä Moabin pääkaupunkiin Diboniin, joka sijaitsi maan pohjoisosassa, kertyi linnuntietä noin 60 kilometriä. Kuollutmeri piti kuitenkin kiertää joko pohjois- tai eteläpuolelta, joten paikkakunnasta riippuen matkaa kertyi käytännössä enemmän.

Moabilaisten kantaisä oli Lootin vanhemman tyttären poika Moab (1. Ms. 19:36-37). Kommentaariraamatun mukaan israelilaisten ja moabilaisten suhteet olivat jännitteiset ja jopa vihamieliset. Voinee kai todeta, että Elimelek, Noomi, Mahlon ja Kiljon muuttivat elintasopakolaisiksi vihamieliseen naapurimaahan. He lähtivät siis tavoittelemaan parempaa elämää heidän kannaltaan ainakin osittain hankalaan ympäristöön. Kymmenen vuoden kuluessa perheen kaikki miespuoliset jäsenet kuolivat. Kuolinsyitä ei kerrota. Noomi jäi yksin moabilaisten miniöittensä Orpan ja Ruutin kanssa. Merkille pantavaa on se, miten vahva tunneside anopin ja miniöiden välille oli syntynyt, mikä tulee esille siinä vaiheessa, kun Noomi päättää palata takaisin Israeliin.

Ruutin ensimmäisen luvun äärellä jäin pohtimaan ihmisen ratkaisuja ja päätöksiä sekä Jumalan johdatusta. Inhimillisesti ajatellen voisi kai helposti päätyä tulkintaan, että Noomin perheen päätökset eivät olleet kovin viisaita. Isommassa kuvassa voi nähdä Jumalan ihmeellisen johdatuksen vaikeissakin vaiheissa, kun luemme Ruutin kirjaa ja Raamattua eteenpäin.

Ristin Voitossa oli 28.4.2023 Tanja Närhen kirjoittama artikkeli siitä, kuinka Jumala johdattaa. Artikkelin sisällön voi tiivistää kuuteen kohtaan:

  1. Jumalan sana ja sen ohjeet
  2. Järjen käyttö
  3. Neuvonantajat
  4. Pyhän Hengen antama rauha
  5. Olosuhteet
  6. Profetiat ja ilmestykset

Jokaisesta kohdasta voisi kirjoittaa enemmän, mutta ehkä nämä kuitenkin muistuttavat niistä eri näkökulmista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun miettii oman elämänsä ratkaisuja ja päätöksiä. Ehkä kuitenkin vielä totean sen verran, että profetioihin ja ilmestyksiin täytyy suhtautua terveellä varovaisuudella eikä perustaa omia päätöksiään pelkästään niiden varaan.

Pekka