1. Sam. 8, Matt. 28

1. Sam. 8

Matt. 28

Lähetyskäsky voi puhutella eri tavoilla. Yksi näkökulma lukea tutut jakeet on sellainen, että huomio kiinnittyy alkuun ja loppuun. “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” Lopussa on tämä lupaus: “…minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”  Jos unohdan nämä, niin niiden välissä olevat lauseet voivat tuntua vaativilta.

Liitymme siihen, mitä Jeesus tekee tässä maailmassa. Hänellä on kaikki valta, Hän on meidän kanssamme kaikki päivät. Kun olemme mukana Jeesuksen antamassa tehtävässä, niin Hän kulkee edellämme. Hän on jo tehnyt työtään niiden ihmisten elämässä, joita kohtaamme. Tämän muistaminen antaa levollisuutta tehtävän edessä.

Opetuslasten tekeminen on lähetyskäskyn keskeisin asia. Se ei kuulu vain niille, jotka menevät kauas. Sanat voidaan kääntää alkukielestä näin: mennessänne tehkää opetuslapsia. Kyse on siitä, että toimimme siellä, missä kukin meistä elää elämäänsä. Kyse on kokonaisvaltaisesta elämänasenteesta. Seurakuntana me vahvistamme sitä ajatusta, että me kaikki olemme kokoaikaisia Jeesuksen opetuslapsia/seuraajia siellä, missä vaikutamme. Joku lähetetään kauas, useimmat eivät. Emme ajattele, että lähetyskäsky koskee vain joitain meistä. 

Vaikka lähetyskäsky koskee meitä kaikkia, niin jotkut lähetämme kauaskin. Heidän puolestaan rukoilemme aivan erityisesti ja tuemme eri tavoilla.

Mika